BAS- artikellista

 • 2023-06-16
  Prospera Final Event
  Torsdagen den 11 maj samlades projektpartners, samhällsaktörer, politiker och inbjudna gäster för att summera lärdomarna om stadsnära landsbygdsutveckling inom ramen för det fyraåriga EU-projektet PROSPERA.
  Läs mer
 • 2023-06-07
  Varberg växer
  Varberg har haft över 60 år av kontinuerlig befolkningstillväxt. En tillväxt som ställer krav hållbar utveckling av kommen.
  Läs mer
 • 2023-06-07
  Landskapsanalys
  Under 2022 genomfördes en landskapsanalys för att skapa ökad kunskap kring förutsättningar och intressen för utformingen av spårområdet
  Läs mer
 • 2023-06-07
  Gamla spårområdet
  Ett förslag har tagits fram som beskriver hur det gamla språromdet skulle kunna utformas när tåget försvinner.
  Läs mer
 • 2023-06-07
  Gamla spårområdet
  Den 31 mars avslutades remisstiden för idéstudien. Nu påbörjas sammanställning och genomgång av inkomna synpunkter.
  Läs mer
 • 2023-06-07
  Prospera Factsheet
  Ett av de goda exemplen som Varberg delat har varit arbetet med utveckling av planeringsprocessen för att skapa "gröna axlar" genom staden.
  Läs mer
 • 2022-06-30

  På tisdagen den 21 juni avslutades projektet PROSPERA. Projektet har varit ett erfarenhetsutbyte mellan länder för att bli bättre på att jobba med en hållbar utveckling av stadsnära landsbygd.
  Läs mer
 • 2022-05-23

  I mitten av maj åkte företrädare från Varbergs kommun till Gent i Belgien för att delta i slutkonferensen av Prospera-projektet. Projektet har syftat till att utbyta erfarenheter kring hur stadsnära landsbygd kan utvecklas hållbart när städer växer.
  Läs mer
 • 2022-04-11

  Med start den 29 mars besökte Varbergs kommun under tre dagar Reggio Emilia i Italien.
  Läs mer
 • 2022-03-31
  Besökare från Grekland i NODs konferensrum.
  Under förra veckan tog Varbergs kommun emot besök från den grekiska kommunen Aristotelis som är samarbetspartner i Interreg Europa-projektet Prospera.
  Läs mer
Äldre nyheter