Hållbarhet

Hållbarhet blir allt viktigare och allt fler arrangörer väljer att investera i hållbarhet.

Det finns olika grader av hållbarhet inom olika evenemang. För att genomföra ett hållbart evenemang behöver arrangören se till helheten, alla delar i evenemanget, från besökare till underleverantör. Det är viktigt att redan på idéstadiet integrera hållbarhetsarbetet som en naturlig del av evenemanget.

När man pratar om hållbar utveckling så inkluderar det tre olika perspektiv; miljömässig-, ekonomisk- och social hållbarhet.

Miljömässig hållbarhet
Miljömässig hållbarhet innebär att man jobbar med arrangören med ett miljötänk i alla steg, från planering till genomförandet av sitt evenemang. Det handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser, att välja lokala och ekologiska inköpa av dryck, mat och tjänster. Hållbarhet handlar också om att se över saker som sopsortering och transporter till och från platsen.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar om att anordna ett evenemang som är ekonomisk hållbart och även göra en utvärdering efter evenemanget är genomfört. Välj att jobba med samarbetspartners, leverantörer och medarbetare med god etik, rimliga villkor och säkra arbetsplatser.

Social hållbarhet
Ett evenemang som passar många, som lockar människor i olika åldrar, med olika bakgrund och förutsättningar innebär att man jobbat med social hållbarhet. Det är ett evenemang där jämställdhet, gemenskap och trygghet genomsyrar.

Vill du ha mer information om hållbarhet kring evenemang och testa hur hållbart just ditt evenemang är så kan du läsa mer på bland annat:
- Hållbart evenemang Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här hittar du mer information och verktyg som du kan använda dig av för att se över och jobba mer med hållbarhet.
- Planeringsverktyg för hållbarhetarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hjälper dig som evenemangsarrangörer att få struktur och överblick i ditt hållbarhetsarbete!


Senast ändrad: 2024-01-30