Projekt som gör skillnad


Under 2021-2022 har vi tagit fram en lättläst ”metodbok” med syftet att inspirera andra till att våga utmana arbetssätt och metoder för att på så sätt skapa mer värde i relationer och samverkan med näringslivet.

Näringslivs- och destinationskontoret har under en treårsperiod testat ett antal metoder för att förbättra samverkan med näringslivet på olika sätt. Detta arbete vill vi beskriva genom att lyfta fram ett antal case i metodboken.

Vi har inställningen att vi lär genom att göra, och vi har ambitionen att genom detta arbete bidra till att företagsklimatet förbättras och destinationen blir än mer attraktiv.

Läs metodboken här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var kommer resultaten ifrån?


Casen är kopplade till fyra utvecklingsprojekt som NOD har arbetat med:

  • SMaRT – Sustainable mobility rural tourism
  • BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag
  • Prospera – PROmoting Sustainable development and regional attractiveness through PERI-urban Areas
  • PAV – Planning for Autonomous Vehicles

Casen involverar fler förvaltningar i kommunen.

Målgrupp


Metodboken kommer att användas till:

  • Redovisning av resultat och det vi kallar lärdomar från ”kunskapsresan”. Ett lättläst och inspirerande komplement till vår ordinarie projektredovisning till våra finansiärer.
  • För att kunna berätta om våra resultat för kollegor på NOD och andra förvaltningar i kommunen.
  • För att använda som diskussionsunderlag och inspiration inför nya samarbeten i framtiden.
Senast ändrad: 2022-06-02