Projektgruppen

Projektledare EU-projektet BAS- bygga attraktiva samhällen för företag:

Louise Wallmander

Processtöd temagrupper: FOG – Friends of Gothenburg innovation:

Erica Svantesson

Projektledare Västerport:

Maria Hagelberg

Aktiviteten finansieras av projektet BAS – bygga attraktiva samhällen för företag. Inom projektet hoppas Varbergs kommun kunna bidra till att Varberg växer hållbart, smart och med så lite fotavtryck och koldioxidutsläpp som möjligt.

BAS-projektet fokuserar på cirkulär ekonomi, hållbar mobilitet och smarta städer. Aktiviteterna sker på olika håll i kommunen under ledning av Näringslivs- och destinationskontoret. Mer information om detta finns naringsliv.varberg.se under fliken NOD:s uppdrag

Senast ändrad: 2019-12-12