A SMaRT way to Travel

Välkommen att ta del av sammanställningen som handlar om Interreg-projektet SMaRT, ett första steg innan SMALL-projektet tar vid.

En SMaRT bok om arbetet mot hållbar mobilitet

Du som läser det här har troligtvis ett stort intresse av mobilitetsfrågor och arbetar aktivt för att öka det hållbara resandet. Eller så vill du bara ta del av en lightversion av projektredovisningen och få inspiration och vägledning kring åtgärder som med stor sannolikhet kommer att ge resultat.

Under projektets gång har vi samlat på oss erfarenheter och kunskaper genom att testa. Vi har testat olika metoder som exempelvis samskapelse och nudging, olika mobilitetslösningar, utvecklat nya användarvänliga hjälpverktyg och genomfört flera marknadsförings- och kommunikationskampanjer.

Vi hoppas att innehållet i denna sammanställning kommer att inspirera och leda till att fler initiativ tas till att arbeta gränsöverskridande i EU-projekt mot en grön omställning.

Här kan du läsa och bläddra i A SMaRT way to travel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast ändrad: 2023-03-31