Varberg inspirerar

Tillsammans skapar vi platsen Varberg

En plats får sin identitet i samspel mellan historien och nutiden, genom hur boende, besökare, företag och andra använder och utvecklar platsen. I Varberg är vi lite extra stolta över vårt varumärke. Alla är vi med och skapar värde, och bidrar till att Varberg blir en inspirerande och kreativ mittpunkt.

I Varberg lyfter vi fram följande fem kärnvärden för platsen:

  • En myllrande plats vid havet – Stadskärnan, torghandeln, konserterna,
    stränderna, mötesplatserna - där det händer! Alltid nära.
  • Mitt i historien – De historiska miljöerna samspelar med nutidens evenemang, både för nöje och kunskapsspridning.
  • Där idéer lyfter – Utrymme för drivkraft och visioner för små och stora företag. Här föds innovationer hos entreprenörer och nytänkare.
  • Med en särskild känsla för vatten – Vattnet finns i vårt DNA, närvarande både i aktiviteter och naturupplevelser året runt.
  • Naturen som en kreativ kraft – En levande landsbygd och en inspirerande natur ger både energi och återhämtning.

Hur NOD arbetar med platsvarumärket

Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) har uppdraget att förvalta och utveckla arbetet med platsvarumärket Varberg inspirerar. Men det är i samarbeten magi uppstår och det är där vi bäst når ut med platsvarumärket. Varberg inspirerar används när vi vill nå ut med platsen Varberg ur näringslivsperspektiv. Varför startar och driver man sitt företag här? Vad är nyttan med havet så nära, naturen runt hörnet eller möjligheterna med Varbergs företagsklimat? Platsvarumärket är ett givet verktyg i sammanhang där vi pratar om Varberg växer, innovationer eller kompetensförsörjning. När ett evenemang bidrar till att stärka platsen Varberg är det en fin kandidat till att bära Varberg inspirerar i sin marknadsföring. När Varberg inspirerar används ska det vara tydligt hur det kopplar till något av våra fem kärnvärden för att förstärka platsvarumärkets kärna - En plats som inspirerar.

Samarbetet med besöknäringskluster

Utmärkande för Varberg är det nära samarbete i Varbergs alla kluster, både i stadskärnan och på landsbygden. NOD arbetar aktivt för att ha en god dialog, informera om nyheter och skapa framförhållning till besöksnärings-klusterna och de olika föreningarna i kommunen. Tillsammans kan vi då utveckla platsen och skapa nya spännande möjligheter som stärker oss både lokalt, nationellt och internationellt. Det kan vara mål som högre beläggning året runt, nya marknadsföringsområden, kampanjidéer eller lokala insatser i stadskärnan eller andra varumärkesstärkande platser.

Varumärkesstärkande kampanjer

NOD jobbar hela tiden aktivt med platsvarumärket och ser möjligheter där det kreativt kan exponeras i rätt sammanhang och på nya som befintliga ytor. Vi är ofta med tidigt i processer och för också en intern dialog inom kommunen där vi ser att varumärket hade kommit till sin absoluta rätt. Under sommaren har Varberg ett större besöksantal och många varumärkesstärkande evenemang på unika platser som är utmärkande för just Varberg. För oss är Varberg mer än en sommarstad och därför måste vi se möjligheterna även med den mörka årstiden; ett 365-tänk där varumärket är ett fint verktyg.

Vem får använda Varberg inspirerar-logotypen?

Var Varberg inspirerar dyker upp vet man inte alltid – det kan vara graverat i en sten, sprayat på en ramp i en nybyggd skatepark, i botten på en bassäng eller i en annons för ökad kompetensförsörjning till Varbergs kommun. Platsen den sitter på får gärna vara kreativ, innovativ och skapa uppmärksamhet. NOD delar ut eller sätter logotypen där den kommer till sin rätt, kanske i samverkan med näringslivet eller för att stärka destinationen Varberg. Det är NOD:s ansvar att den används rätt och inte missbrukas. Vi på NOD ser den som en garant på att ett varumärkesstärkande arbete har gjorts. Ser du en möjlighet för platsvarumärket kontakta gärna oss.

Varberg inspirerar på olika platser

Det är inte bara besöksnäringen som levererar på platsvarumärkets kärna. I näringslivet finns många företag och eldsjälar som bygger vårt varumärke varje dag. Det arbetet vill vi berätta om i våra kanaler och trycksaker. Varberg inspirerar har en given plats i arbetet med att visa upp vilket fantastiskt arbete som utförs i Varberg varje dag året runt.

Senast ändrad: 2024-01-19