• Start
  • / Skola och arbetsliv
Skola och arbetsliv

Skola och arbetsliv

Trygga din framtid som företagare. Håll dig uppdaterad och var med och forma morgondagens arbetskraft!

I Varbergs kommun finns en kommunal och fem fristående gymnasieskolor. Här kan du läsa mer om skolorna.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Det finns också en rad olika vuxenutbildningar, högskoleutbildning och yrkeshögskola genom Campus Varberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Komvux Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs mer om vuxenutbildningar i Varberg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärlingsutbildningar är också ett alternativ, där elever och näringsliv har en extra bra utbyte från båda håll.

MOA – samverkan mellan skola och arbetsliv på riktigt

2014 påbörjades ett utvecklingsarbete i Varbergs kommunala skolor med syfte att stärka elevers valkompetens för vidare studier och yrkesval. I en lärande organisation har förutsättningar skapats där lärare, studie- och yrkesvägledare, skolledare och skola-arbetslivsutvecklare tillsammans gör verkstad i hela skolans ansvar för studie- och vägledning.

Modern arbetslivsorientering, MOA, löper som en röd tråd från förskoleklass till tredje året på gymnasiet. MOA inkluderar processer och samarbeten där elever bland annat möter yrkesföreträdare, besöker arbetsplatser och levererar skarpa projekt på uppdrag av företag.

I grundskolan är SKolaArbetsLiv ,SKAL, det kommunövergripande arbetssättet som samtliga cirka 7000 elever är delaktiga i, och som svarar för likvärdighet, långsiktighet och hållbarhet.

Varbergs kommun och Förskole- och grundskoleförvaltningen är stolta över satsningen som är ett politiskt prioriterat mål i verksamhetsplanen. MOA skapar meningsfullhet och motivation för elevers lärande, då de förstår hur man använder exempelvis kunskap som läsa, skriva, räkna i olika yrken och på olika arbetsplatser. MOA är Varbergsmodellen som kombinerar skola och arbetsliv, värdeskapande lärande och entreprenörskap, ta-sig-för-samhet och mod.

Välkomna att kontakta skola- arbetslivsutvecklarna Viktoria Struxsjö (grundskola), Karolina Olsson Wogel (grundskola) och Pär Wiik (gymnasieskola) för frågor och funderingar!

Läs mer om SKAL.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Samverka med Peder Skrivares skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se gärna filmen om SKAL här:


Ung Företagsamhet Halland

När du blir samarbetspartner med Ung Företagsamhet Halland ger du ungdomar på gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Under ett år får de driva egna företag, så kallade UF-företag, och sälja verkliga varor och tjänster. Ung Företagsamhet är därför en viktig del i uppbyggnaden av Sveriges framtid.

Som samarbetspartner
... bidrar du till unga människors utveckling
... får du bekanta dig med morgondagens värderingar
... utvecklar och förbereder du ungdomar inför yrkeslivet
... stödjer du ungdomar i deras tillväxtprocess
... får du möjlighet att utveckla din egen förmåga att förmedla ditt budskap till potentiella kunder och medarbetare
... kan du få hjälp av ungdomar som produktutvecklare

Läs mer om Ung företagsamhet Halland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2021-09-21