Choose language
Other:
Lista

Checklista

 • Välj arena/plats för evenemanget
 • Omvärldsbevaka om datumet är ledigt eller om det finns andra närliggande orter med liknande evenemang
 • Målgrupp
 • Strömförsörjningsbehov
 • Transporter och tillgänglighet
 • Arbetsmiljö
 • Tid för etablering och avetablering
 • Säkerhetsplan
 • Ljudnivåer/buller
 • Sophantering
 • Ordna med biljettförsäljning och marknadsföring
 • Tillstånd för eventuella underleverantörer
 • Se över samarbeten med lokala aktörer
 • Planering för eventuell hantering av mat och dryck
Senast ändrad: 2019-11-14