Partners

Bild med logotyper för PAV projektets deltagare


I PAV-projektet deltar Varbergs kommun ihop med partners från elva andra länder i norra Europa.

För mer information och kontaktuppgifter till våra partners hänvisar vi till PAV-projektets internationella projekthemsida;

PAV, Interreg VB North Sea Region Programme Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2021-09-17