Impact House Halland

I arbetet med att stötta framväxande sociala innovationer och samhällsentreprenöriella företag, blev det tydligt att det sakandes en ”hemvist” i Halland för entreprenörer som ville kombinera affärsnytta med samhällsnytta. Det saknades en arena där man kunde arbeta dagligen med likasinnade, eller ha ett sektorsövergripande samarbete.

Många entreprenörers affärsidéer utgår från att erbjuda lösningar eller dellösningar på aktuella samhällsutmaningar. Men man fastnar ofta i att utmaningarna är omfattande och kräver samverkan för att innovativa lösningar ska bli genomförbara.

En ny mötesplats

För att möta upp efterfrågan byggdes en arena där aktuella samhälls-utmaningar står i fokus. Syftet var att öppna upp en plats, där aktörer och entreprenörer som verkar för en hållbar samhälls- och företagsutveckling både kan mötas och ha sin arbetsplats.

Resultatet blev den ekonomiska föreningen Impact House Halland som bildades av Varbergs kommun, Energi och miljöcentrum och Coompanion Halland. Föreningens medlemmar driver och utvecklar verksamheten gemensamt.

Tillsammans

Den stora lärdomen som kommit ur satsningen kan sammanfattas i ordet tillsammans! De som verkar på Impact House idag är en blandning av offentlig sektor, organisationer och företag - var och en med unika förutsättningar, men med en gemensam målbild kring varför de vill vara där. Att alla är olika, har olika kunskaper och nätverk vilket skapar ett mervärde och en bredd på utbudet. Detta kommer förhoppningsvis attrahera än fler som delar Impact House Hallands ambition.

Visionen är att Impact House Halland ska bli ett regionalt centrum för främjande av sociala innovationer och hållbar utveckling. En plats där vi med gemensamma krafter drar vårt strå till stacken för att närma oss målen för Agenda 2030 i Varberg och Halland.

Klicka på länken för att komma vidare till Impact House Hallands hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Senast ändrad: 2022-06-09