Socitén

Offentlig plats

Använda offentlig plats

Den offentliga platsen tillhör alla och kan användas för en mängd olika ändamål. Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna.

För att få använda offentlig plats i ett annat syfte än det som marken är avsedd för krävs tillstånd av polismyndigheten. Innan polisen kan lämna tillstånd till markupplåtelse måste markens ägare eller förvaltare ge sitt tillstånd. I Varbergs kommun är det hamn- och gatuförvaltningen som kan upplåta denna allmänna mark till exempelvis konserter, gatuförsäljning med mera.

Offentliga arenor

För mer information om vilka offentliga arenor som finns i Varberg, info om arenan så som teknisk information, tillgänglighet, storlek med mera kontakta Katarina Leo.

Utvecklare Offentlig plats
Katarina Leo
Hamn-och gatuförvaltningen
Varbergs kommun
Telefon: 0709-23 57 64
Mail: katarina.leo@varberg.se

Senast ändrad: 2022-09-22