Choose language
Other:

Övriga projekt & Samarbeten

Här kan du läsa om våra övriga pågående projekt och samarbeten.

Övriga pågående projekt


Företagssupport

I en växande region ställs höga krav på samhällsservice. Företagen i Halland har en positiv utveckling, Halland är attraktivt att starta och driva företag. I den utvecklingen växer kraven på att den offentliga servicen och myndighetsutövningen skall fungera på ett bra och effektivt sätt samt med ett gott bemötande.

För att bidra till att det fortsätter att vara ett bra företagsklimat i Halland och att Halland fortsätter vara en attraktiv region för företagsetableringar är det viktigt att de kommuntjänstemän som möter företag i olika frågor tränas att kommunicera och bemöta företagen på bästa sätt och att de har förståelse för företagens förutsättningar.

Genom att utveckla en gemensam digital utbildning kring bemötande- och kundfrågor i Halland kan samtliga kommuner använda verktyget i den dagliga verksamheten för att förbättra företagsklimatet. SKL:s ”Förenkla helt enkelt” är en inspirationskälla till den utbildningsmodul vi vill arbetar fram. Vi skall utreda om befintliga digitala plattformar i länet går att vidareutveckla för syftet, såsom värdskapsutbildningen från Destination Halland 2020. Detta blir ett positivt inspel i arbetet med företagsklimatet och kan på sikt bidra till att företag rankar företagsklimatet som förbättrat.

Samordnande kontaktperson
Ulrika Rylin
E-post: ulrika.rylin@varberg.se


Hållbar kompetens Halland

Projektet är finansierat av Europiska socialfonden och huvudsyftet är att kompetensutveckla personal inom besöksnäringen i Halland, stärka dem i sin yrkesroll så att de står starkare på arbetsmarknaden. Projektet pågår mellan mars 2020 och februari 2022.

Projektet består av tre delar:

  • Digital Hållbarhetsutbildning
  • Branschspecifika utbildningar
  • Externa verksamhetsgenomlysningar utifrån hållbarhetsperspektiv

Samordnande kontaktpersoner:
Jeanette Bengtsson
E-post: jeanette.bengtsson@regionhalland.se
Tove Johansson
E-post: tove.johansson@regionhalland.se

 

Internationella samarbeten


Cold Coast Collective

Det nordeuropeiska nätverket Cold Coast Collective består av danska, finska och svenska kommuner och universitet med geografiskt liknande förutsättningar nära havet. Vi delar gemensamma utmaningar med varierande säsonger inom besöksnäringen samt utvecklingen av digitala tjänster och lösningar som möter förväntningarna hos morgondagens turist. Nätverkets syfte är att tillsammans utveckla kunskap, metoder och EU-projekt som stärker turism och besöksnäring.

 

Eurotowns

Varbergs kommun är med
i det europeiska nätverket Eurotowns, ett EU-nätverk för medelstora europeiska städer. Inom Eurotowns fokuserar fyra olika grupper på fyra olika frågor där en av grupperna, kallat Task team Culture, har fokus på kultur. NOD arbetar tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen i Varberg inom Task team Culture för att hämta hem kunskap om hur Varbergs kommun kan skapa utveckling genom arbete med kultur, kreativa näringar och samhällsutveckling. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2021-09-30