Övriga projekt & Samarbeten

Här kan du läsa om våra övriga pågående projekt och samarbeten.

Nationella samarbeten


Viable cities

Varberg är medlem i Viable Cities, vars mission är Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Tillsammans med städer – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle – och myndigheter arbetar Viable cities för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer. Städer som fungerar bra för människorna som bor i den, som är bra för medborgarnas, företagens och samhällets ekonomi – och – som är bra för klimatet och vår planet.

Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Internationella samarbeten


Cold Coast Collective

Det nordeuropeiska nätverket Cold Coast Collective består av danska, finska och svenska kommuner och universitet med geografiskt liknande förutsättningar nära havet. Vi delar gemensamma utmaningar med varierande säsonger inom besöksnäringen samt utvecklingen av digitala tjänster och lösningar som möter förväntningarna hos morgondagens turist. Nätverkets syfte är att tillsammans utveckla kunskap, metoder och EU-projekt som stärker turism och besöksnäring.

 

Eurotowns

Varbergs kommun är med
i det europeiska nätverket Eurotowns, ett EU-nätverk för medelstora europeiska städer. Inom Eurotowns fokuserar fyra olika grupper på fyra olika frågor där en av grupperna, kallat Task team Culture, har fokus på kultur. NOD arbetar tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen i Varberg inom Task team Culture för att hämta hem kunskap om hur Varbergs kommun kan skapa utveckling genom arbete med kultur, kreativa näringar och samhällsutveckling. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text

Text

Senast ändrad: 2023-06-01