Vi skapar förutsättningar för att Varberg ska kunna växa hållbart och för att samspelet mellan det offentliga och privata ska öka.