Dölj meddelandet
Aktuell information till dig som är företagare under pandemin.
Läs mer
Choose language
Other:
Dream

Finansiering

När du startar eller vill vidareutveckla ditt företag finns det en rad olika finansieringsmöjligheter. Vi har samlat några tips som vi hoppas kan hjälpa dig. Vad är rätt för just ditt företag?

TIMBANKENlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Med Timbanken får du som är företagare i Halland tillgång till fem kostnadsfria konsulttimmar. Timbankens konsulter ger stöd och rådgivning till dig som vill satsa på till exempel utlandsaffärer, bättre lönsamhet ellerorganisationsutveckling.

VERKSAMT.SE länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ett samarbete mellan olika myndigheter med bland annat information om finansieringsmöjligheter.

ALMI HALLAND
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kostnadsfri rådgivning i finansieringsfrågor. ALMI kan också bevilja riskkapital till mindre företag och fungera som ett komplement till andra finansiärer.

CONNECT VÄSTlänk till annan webbplats
länk till annan webbplats
Connect jobbar med tillväxtföretag som söker kapital eller kompetens, eller en kombination av båda. För dig som är i ett startup-skede eller har ett etablerat litet eller medelstort företag.

POTENTIAL.VBGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Potential.vbg erbjuder råd, kontakter och riskkapital, där det etablerade näringslivet formar kärnan i nätverket och kunskapspoolen.

MICROFONDENlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats
Mikrofonderna erbjuder garantier och kapitalinvesteringar till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling.

ENERGIMYNDIGHETENlänk till annan webbplats
Energimyndigheten bidrar till att identifiera och utveckla affärsidéer och företag inom energisektorn. De finansierar forskning, utvecklings- och demonstrationsverksamhet samt kommersialisering som stämmer överens med de energipolitiska målen.

INDUSTRIFONDENlänk till annan webbplats
Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till små och medelstora företag som de anser har stor tillväxtpotential. De investerar i morgondagens stora företag inom life science och teknologi.

JORDBRUKSVERKETlänk till annan webbplats
Jordbruksverket erbjuder stöd till företag och verksamheter som jobbar med bland annat lantbruk, fiske, vattenbruk och lokalt ledd utveckling.

LOKALT LEDD UTVECKLINGlänk till annan webbplats
Hos Lokalt ledd utveckling (LLUH) kan du söka projektstöd för att bidra till utveckling av företagets verksamhet. Satsningen ska medverka till de ökat antal innovationer, ökad konkurrenskraft och sysselsättning, eller skapa en mer välkomnande och attraktiv livsplats.

LÄNSSTYRELSENlänk till annan webbplats
Länsstyrelsen erbjuder stöd till dig som vill driva utveckling av landsbygder. Det kan bland annat handla om bredband, idrott eller kultur.

TILLVÄXTVERKETlänk till annan webbplats
Tillväxtverkets skapar förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Hos Tillväxtverket kan du ansöka om stöd inom program, projekt eller genom direkta företagsstöd.

REGION HALLANDlänk till annan webbplats
Region Halland har till och med 2020 möjlighet att stötta projekt som passar in under deras programområden och tillväxtstrategin för Halland. Projektet ska vara en tidsbegränsad insats som görs för att bidra till Region Hallands mer långsiktiga mål.

VINNOVAlänk till annan webbplats
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och har som uppgift att bidra till en hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det kan till exempel handla stöd riktat mot vård, klimat eller teknik.

ENERGIMYNDIGHETEN MED SVID SOM KOORDINATORlänk till annan webbplats
Energimyndigheten i samarbete med SVID erbjuder nu ekonomiskt stöd till företag som jobbar med att ta fram energismarta produkter eller tjänster genom sitt program Design för energieffektiv vardag.

Senast ändrad: 2020-08-24