Dream

Finansiering

När du startar eller vill vidareutveckla ditt företag finns det en rad olika finansieringsmöjligheter. Vi har samlat några tips som vi hoppas kan hjälpa dig. Vad är rätt för just ditt företag?

TIMBANKEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Med Timbanken får du som är företagare i Halland tillgång till fem kostnadsfria konsulttimmar. Timbankens konsulter ger stöd och rådgivning till dig som vill satsa på till exempel utlandsaffärer, bättre lönsamhet ellerorganisationsutveckling.

VERKSAMT.SE Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ett samarbete mellan olika myndigheter med bland annat information om finansieringsmöjligheter.

ALMI HALLAND
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kostnadsfri rådgivning i finansieringsfrågor. ALMI kan också bevilja riskkapital till mindre företag och fungera som ett komplement till andra finansiärer.

CONNECT VÄST Länk till annan webbplats.
Länk till annan webbplats.
Connect jobbar med tillväxtföretag som söker kapital eller kompetens, eller en kombination av båda. För dig som är i ett startup-skede eller har ett etablerat litet eller medelstort företag.

POTENTIAL.VBG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Potential.vbg erbjuder råd, kontakter och riskkapital, där det etablerade näringslivet formar kärnan i nätverket och kunskapspoolen.

MICROFONDEN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till annan webbplats.
Mikrofonderna erbjuder garantier och kapitalinvesteringar till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling.

ENERGIMYNDIGHETEN Länk till annan webbplats.
Energimyndigheten bidrar till att identifiera och utveckla affärsidéer och företag inom energisektorn. De finansierar forskning, utvecklings- och demonstrationsverksamhet samt kommersialisering som stämmer överens med de energipolitiska målen.

INDUSTRIFONDEN Länk till annan webbplats.
Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till små och medelstora företag som de anser har stor tillväxtpotential. De investerar i morgondagens stora företag inom life science och teknologi.

JORDBRUKSVERKET Länk till annan webbplats.
Jordbruksverket erbjuder stöd till företag och verksamheter som jobbar med bland annat lantbruk, fiske, vattenbruk och lokalt ledd utveckling.

LOKALT LEDD UTVECKLING Länk till annan webbplats.
Hos Lokalt ledd utveckling (LLUH) kan du söka projektstöd för att bidra till utveckling av företagets verksamhet. Satsningen ska medverka till de ökat antal innovationer, ökad konkurrenskraft och sysselsättning, eller skapa en mer välkomnande och attraktiv livsplats.

LÄNSSTYRELSEN Länk till annan webbplats.
Länsstyrelsen erbjuder stöd till dig som vill driva utveckling av landsbygder. Det kan bland annat handla om bredband, idrott eller kultur.

TILLVÄXTVERKET Länk till annan webbplats.
Tillväxtverkets skapar förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. Hos Tillväxtverket kan du ansöka om stöd inom program, projekt eller genom direkta företagsstöd.

REGION HALLAND Länk till annan webbplats.
Region Halland har till och med 2020 möjlighet att stötta projekt som passar in under deras programområden och tillväxtstrategin för Halland. Projektet ska vara en tidsbegränsad insats som görs för att bidra till Region Hallands mer långsiktiga mål.

VINNOVA Länk till annan webbplats.
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och har som uppgift att bidra till en hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det kan till exempel handla stöd riktat mot vård, klimat eller teknik.

ENERGIMYNDIGHETEN MED SVID SOM KOORDINATOR Länk till annan webbplats.
Energimyndigheten i samarbete med SVID erbjuder nu ekonomiskt stöd till företag som jobbar med att ta fram energismarta produkter eller tjänster genom sitt program Design för energieffektiv vardag.

Senast ändrad: 2023-04-17