Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner

Max Wehlin
Telefon: 073-8564282
E-post: max.wehlin@varberg.se
Projektledare
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Johanna Östheden Andersson
Telefon: 0702-210810
E-post: johanna.ostheden.andersson@varberg.se
Projektledare
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Louise Wallmander
Telefon: 0702-855076
E-post: louise.wallmander@varberg.se
Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun


Senast ändrad: 2023-03-31