Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner

Max Wehlin
Telefon: 073-8564282
E-post: max.wehlin@varberg.se
Projektledare
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Johanna Östheden Andersson
Telefon: 0702-210810
E-post: johanna.ostheden.andersson@varberg.se
Projekt-controller
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Louise Wallmander
Telefon: 0702-855076
E-post: louise.wallmander@varberg.se

Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun


Internationell hemsida: Shared Mobility for ALL – A European-level collaboration to make shared mobility options accessible to all, including user groups with reduced mobility. Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2023-09-21