Dölj meddelandet
Här informerar vi dig som är företagare om länkar till sidor med aktuell information om covid-19/coronaviruset.
Läs mer
Choose language
Other:

Aktivitetskalender


Intressentanalys Värö station

Intressentanalys Värö station

Vem påverkas av utvecklingen av Värö station och hur kan vi på bästa sätt hålla relevanta intressenter informerade och engagerade. Representanter för samhällsutvecklingskontoret, Näringslivs och destinationskontoret och Kommunikationsavdelningen träffades för att ta fram en plan.

Datum: 26 september 2019


Reggio Emilia

Kickoff-möte i Reggio Emilia

Projektets partners träffas för Kick off i Reggio Emilia i Italien. Utöver värdarna och Varbergs kommun deltar Ghent, Aristoteli och Debreccen i projektet. Stöd i analys och genomförande är institutet ILVO ifrån Belgien. Under kick-offen identifierades de huvudsakliga utmaningarna inom respektive region för att kunna åstadkomma samverkan och gemensamma resultat i projektet.

Datum: 9-10 oktober 2019

Bild från möte med tillväxtverket

Stakeholder möte med Tillväxtverket

Projektledare Ulrika Rylin och projektets konsult Daniel Wennerlund från potential 12 träffade vi Linnea Hagblom på Tillväxtverket för en första introduktion kring projektet.

Datum: 31 oktober, 2019

PROSPERA – Hur kan vi uppnå bästa nytta lokalt?

Näringslivs- och destinationskontoret och samhällsutvecklingskontoret workshopar kring PROSPERAS påverkan på lokala utmaningar. Vilka frågor är viktiga i våra PERI-urbana områden? Vilka goda exempel finns att dela med övriga partners i vårat område?

Datum: 29 november 2019

 

Julfika med alla projekten


PROSEPRA, BAS och SUV triss i projekt

De medarbetare som jobbar på i projekten PROSPERA, SUV och BAS träffades för att gå igenom regler och rutiner som måste följas när man driver projekt. En bra sidoeffekt är utbytet mellan projekten och möjligheten att utbyta erfarenheter mellan projekten.

Datum: 3 december, 2019

 

Senast ändrad: 2019-12-13