Dölj meddelandet
Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november.
Läs mer
Choose language
Other:

Aktivitetskalender

Intressentanalys Värö station

Intressentanalys Värö station

Vem påverkas av utvecklingen av Värö station och hur kan vi på bästa sätt hålla relevanta intressenter informerade och engagerade. Representanter för samhällsutvecklingskontoret, Näringslivs och destinationskontoret och Kommunikationsavdelningen träffades för att ta fram en plan.

Datum: 26 september 2019


Reggio Emilia

Kickoff-möte i Reggio Emilia

Projektets partners träffas för Kick off i Reggio Emilia i Italien. Utöver värdarna och Varbergs kommun deltar Ghent, Aristoteli och Debreccen i projektet. Stöd i analys och genomförande är institutet ILVO ifrån Belgien. Under kick-offen identifierades de huvudsakliga utmaningarna inom respektive region för att kunna åstadkomma samverkan och gemensamma resultat i projektet.

Datum: 9-10 oktober 2019

Bild från möte med tillväxtverket

Stakeholder möte med Tillväxtverket

Projektledare Ulrika Rylin och projektets konsult Daniel Wennerlund från potential 12 träffade vi Linnea Hagblom på Tillväxtverket för en första introduktion kring projektet.

Datum: 31 oktober, 2019

PROSPERA – Hur kan vi uppnå bästa nytta lokalt?

Näringslivs- och destinationskontoret och samhällsutvecklingskontoret workshopar kring PROSPERAS påverkan på lokala utmaningar. Vilka frågor är viktiga i våra PERI-urbana områden? Vilka goda exempel finns att dela med övriga partners i vårat område?

Datum: 29 november 2019

 

Julfika med alla projekten


PROSEPRA, BAS och SUV triss i projekt

De medarbetare som jobbar på i projekten PROSPERA, SUV och BAS träffades för att gå igenom regler och rutiner som måste följas när man driver projekt. En bra sidoeffekt är utbytet mellan projekten och möjligheten att utbyta erfarenheter mellan projekten.

Datum: 3 december, 2019


Ny regional utvecklingsplan tar form

Region Halland håller på att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi. Landsbygdsutvecklare Karin Thorstensson, Falkenberg och Ulrika Rylin träffade Region Hallands företrädare Emelie Widarsson för att diskutera Landsbygdens påverkan och utveckling i Halland. Diskussionen krig perspektiven i PROSPERA projektet var värdefull. Peri-urbana områdets utveckling och hållbarhetsaspekterna kring naturarvets betydelse för regional utveckling kan förtydligas i strategin vilket remissvar och framtida dialog kan påvisa.

Datum: 13 mars 2020

Ortsutvecklingsstrategi Sibbarp

Ett sätt att jobba med Peri-urban utveckling är genom ortsutvecklingsstrategier, ett planeringsunderlag för mindre samhällen som involverar så väl civilsamhällets aktivitet som den offentliga planeringen. I Sibbarp träffades den 22 april politiker, tjänstemän och representanter från Sibbarp för att prata om den framtida utvecklingen av orten. Historia och kulturmiljöer, natur och landskap, geografi, bostäder och service diskuterades.

Datum: 22 april 2020

Onlinemöte

Online with Europe

In Covid times the interregional meetings are online. It’s a good bonus that in these times get to have an interaction with outer countries to put our own experience in perspective. Italy, Hungary, Greece and Belgium have all similar but different approaches to the Covid crisis. All the partners are managing the project in a good and flexible way in this time of uncertainty

Datum: 7 maj 2020

Mötelokal

Internt stakeholdermöte – Inriktning Värö

Tjänstemän från samhällsutvecklingskontoret, hamn och gatuförvaltningen, kommunikationsavdelningen och Näringslivs- och destinationskontoret med olika funktioner samlades för att diskutera utvecklingen av området kring Värö. Värö är ett av de peri-urbana områden som Varbergs kommun jobbar med i PROSPERA projektet.

Datum: 13 maj 2020

Senast ändrad: 2020-06-05