Kontaktinformation

Kontaktpersoner:

Louise Wallmander – louise.wallmander@varberg.se
070 - 2855076
Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun
Projektledare

Michaela Flenger – michela.flenger@emcsverige.se
073-9968880
Energi- och MiljöCentrum
Projektkoordinator

Johanna Östheden Andersson - johanna.ostheden.andersson@varberg.se
0702-210810
Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun
Projektekonom

Lina Berntsson – lina.berntsson@varberg.se
Näringslivs- och destinationskontoret
Kommunikatör

Senast ändrad: 2022-06-08