Aktivitetskalender

Det är mycket arbete som sker i PAV projektet. På den här sidan lyfter vi fram några av de aktiviteter som Varberg har anordnat eller deltagit i.

Partnermöte i Hannover

I slutet av augusti bjöd Region Hannover in till ett partnermöte i PAV-projektet.
Dagen inleddes med att projektets forskningsinstitut kortfattat redogjorde för sitt arbete. Universitetet i Ghent presenterade en genomförd undersökning om allmänhetens syn och inställning till autonoma fordon, följt av Robert Gordon University i Aberdeen som redogjorde för hur man kan involvera intressenter kring piloterna i Hannover och Almere. Passet avslutades med Högskolan i Halmstad som berättade om olika metoder som kan användas för att mäta vilken inverkan projekt som PAV kan ha på CO2 utsläpp.

Efter detta ägnades dagen åt strategiarbete. Bland annat hölls två olika workshops under ledning av POLIS och Ruprecht Consult samt ett föredrag om stadsplanering för autonoma fordon från Akitekthögskolan i Oslo.

Därefter begav sig deltagarna gemensamt till Garbsen för att provåka Hannovers autonoma pendelbuss som fått namnet nemoH. Pilotkörningen ska pågå under två månader och sträckan på ca 1 km mellan spårvägshållplatsen Schönebecker Allee och Leibniz Universitet i Garbsen körs med en autonom buss från franska EasyMile, samma typ av buss som användes vid pilotkörningen i Apelviken.

Här kan du läsa mer om pilotkörningen med den autonoma bussen nemoH i Hannover. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datum: 23 augusti 2022

 Studiebesök på H22

Hur skapar man framtidens behovsanpassade mobilitetslösningar?
Vilka metoder kan användas för att förstå användarnas perspektiv och hur kan man på bästa sätt visualisera idéer som på sikt kan bli verklighet? Svaren på dessa frågor ville Varbergs kommun ta del av under ett studiebesök på H22 i Helsingborg, en resa initierad av Region Halland.

I början av juni reste en delegation från Varberg till stadsdelen Drottninghög i Helsingborg för att ta del av resultaten från projektet ”Design Ethnographic Living Labs for Future Urban Mobility – A Human Approach (AHAII)”. I detta projekt har Högskolan i Halmstad, tillsammans med människor i deras boendemiljöer, samskapat kring framtida mobilitetslösningar med utifrån vardagslivets utmaningar och möjligheter.

I mötet mellan privatpersoner, forskare, industri och kommuner uppstår nya spännande tankar och idéer. AHAII har använt medborgardialoger som en del i det strategiska mobilitetsarbetet och för PAV-projektets del var det intressant att få ta del av lärdomar som gjorts samt se hur forskningen tagit in användar-perspektivet i arbetet. Ibland kan mobilitetsprojekt få ett starkt tekniskt fokus men i AHAII var det i stället fokus på etnografi och behovsanpassade lösningar - Människan i centrum när framtidens stad utvecklas.

Läs mer om AHAII- projektets utställning på H22 här; https://www.h22cityexpo.se/program/spana-in-nya-mobilitetslosningar-utvecklade-pa-drottninghog Länk till annan webbplats.

Datum: 17 juni 2022

Bokrelease - Projekt som gör skillnad

Drygt ett 40-tal personer har medverkat till att skapa innehåll i metodboken Projekt som gör skillnad. För att tacka dessa och samtidigt fira att boken är färdig och redo för distribution, bjöd redaktionen in till bokrelease på Gästis Kafé och Matsalar.

Efter att ha hälsat alla välkomna berättade Louise Wallmander, initiativtagare till Projekt som gör skillnad, om syftet med boken, om bakgrunden till varför den har kommit till samt om vikten av att skapa testbäddar. Publiken fick sedan lyssna till några av de övriga medverkande skribenterna och till näringslivsdirektör Martin Anderssons som berättade om utmaningar och samverkan kopplat till PAV-projektets pilotkörning i Apelviken.

Alla deltagare fick med sig var sitt exemplar av boken samt några extra att sprida på sina respektive arbetsplatser.

Klicka på länken för att läsa Projekt som gör skillnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. online.

Datum: 31 maj 2022

En av tre bussar som trafikerar testområdet i Linköping.

VTI i Linköping

Max Wehlin från Varbergs kommun har deltagit i ett erfarenhetsutbyte kring självkörande bussar. Värd för mötet var VTI, Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut, i Linköping.

Vid besöket presenterades testprojektet Ride The Future som är ett samarbete mellan bland annat VTI, Linköpings universitet, Linköpings kommun, Akademiska Hus, Östgötatrafiken och Transdev. Tillsammans driver de ett testområde för självkörande bussar i Linköping.

På agendan var det stort fokus på hur självkörande fordon ska kunna fungera i normal trafikmiljö och hur man kan dra lärdom av den mer långtgående utvecklingen som finns kring självkörande bilar. En annan viktig del som diskuterades var hur oskyddade trafikanter, i första hand cyklister, och självkörande fordon kan fungera tillsammans.

En ny intressant insikt som vi tar med oss, är att den fortsatta utvecklingen handlar mer om att få till bättre och mer tekniska fordon, än att trafikmiljön bör anpassas till fordonen.

Varbergs kommun fick också möjlighet att presentera erfarenheter från pilotkörningen med den självkörande bussen i Apelviken sommaren 2021.

Datum: 26 april 2022

en grupp av människor framför en whiteboardtavla

POLIS konferens i Göteborg

Varbergs kommun har deltogit i den årliga POLIS-konferensen som i år hölls på Lindholmen i Göteborg. Delegationen från Varberg; Max Wehlin från samhällsutvecklingskontoret och Charlotte Ljung från hamn- och gatuförvaltningen, deltog i en rad seminarier om innovationer kopplat till mobilititetsområdet. Inte bara om självkörande fordon utan även om mobilitet som tjänst, fordonsdelning, cykling och elsparkcyklar för att nämna några. Konferensen gav också ett utmärkt tillfälle att knyta nya kontakter med kollegor från hela Europa då den lockade ca 700 deltagare.

Under dag 2 deltog Varberg i ett arrangemang kallat Winter Academy. Representanter från tre EU-finansierade projekt träffades och utbytte erfarenheter kring olika tester med autonoma fordon. Varberg delade med sig av lärdomar och kunskaper från sommarens testkörning i Apelviken och möttes av ett stort intresse från de övriga deltagande städerna och regionerna.

POLIS är ett europeiskt nätverk för utveckling av mobilitetslösningar och närverkets sekretariat ingår i PAV-projektet kring självkörande bussar.

Datum: 1-2 december 2021

POLIS webbinarium

Max Wehlin, utvecklingsstrateg på samhällsutvecklingskontoret, representerade Varberg och PAV-projektet vid POLIS Public Transport Lab webbinarium med temat "självkörande bussar i kollektivtrafik".

Varberg deltog tillsammans med flera andra projekt från olika europeiska städer, bland annat från Stuttgart, Lyon och Barcelona.

Datum: 22 nov 2021

Workshop om framtidens hållbara mobilitet

PAV-projektet har stått som värd för en workshop om framtidens mobilitet på Hållbarhetsdagen i Halland. Deltagande från näringslivet, tjänstemän, studerande och konsultorganisationer samlades och diskuterade hållbara alternativ och hur de kan fungera i en stad som Varberg i framtiden.

Datum: 18 nov 2021

buss på liten väg

Den självkörande bussen rullar i Apelviken

Under två veckor i juni 2021 trafikerade den självkörande bussen Tångkörarvägen i Varberg.
Intresset från allmänheten var stort och totalt testade närmare 800 personer den nya tekniken. Personal från NOD var närvarande i Apelviken under hela pilotkörningen för att svara på frågor kring bussen och för att se till att rådande Covid-19 restriktioner efterföljdes.

Datum: 6-19 juni 2021

människor i TV studio

Varberg for Future

Parallellt med att bussen rullade i Apelviken genomfördes ett digitalt forum som sändes live från studion på Impact House i Varberg. Deltagare från Nobina, RISE, Hallandstrafiken, Friends of Gothenburg innovation m fl höll föreläsningar om tekniken kring självkörande fordon, framtida kollektivtrafikslösningar och trendspaningar. Under fyra dagar sändes inte mindre än 16 inslag på temat en innovativ och hållbar platsutveckling.

På Näringslivs- och Destinationskontorets Youtubekanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns möjlighet att ta del av samtliga föreläsningar.

Datum: 7-10 juni 2021

Grupp av människor vid havet

Pressvisning av den självkörande bussen

Christian Skröder, NOD, har riggat för en välbesökt pressvisning i Apelviken.

Efter att Micael Åkesson, ordförande i hamn- och gatunämnden hälsat välkommen fick reportrar från radio, TV och tidningar teståka den autonoma bussen. Representanter från Hallandstrafiken och Nobina fanns på plats och delade med sig av tankar kring framtidens kollektivtrafik och tekniska fakta om autonoma fordon.

Pressvisningen var mycket lyckad och resulterade i flera positiva inslag i media.

Datum: 4 juni 2021

En liten buss på en trailer och en människa

Bussen anländer till Apelviken

Christian Skröder, från näringslivs- och destinationskontoret, är på plats för att ta emot bussen som kom på trailer från Stockholm. Bussen förvaras och laddas i ett garagetält på Destination Apelvikens Camping under tiden som den är i Varberg.
Innan det är dags för allmänheten att teståka ska bussen programmeras och köras in på sträckan och operatörer från Hallandstrafiken ska intensivutbildas i den autonoma tekniken.

Datum: 21 maj 2021

Skärmdump av powerpoint

Workshop om Varbergs pilotkörning

I slutet av maj var det Varbergs tur att hålla i en digital workshop och berätta om planerna för pilotkörningen med den autonoma bussen. Förutom deltagare från olika projektpartners fanns Robert Engström från Nobina med och informerade om den buss från franska Eazymile som ska trafikera i Apelviken.

Datum: 20 maj 2021

Skärmdump av människor i Teamsmöte

Digital workshop med projektpartners

Rupprecht Consult hosted a virtual workshop to review existent knowledge and guidance on effective planning for Cooperative Connected and Automated Mobility (CCAM). The event aimed to discuss current challenges and identify areas where further support is needed for public authorities to make informed decisions about CCAM.

Datum: 15 april 2021

En foodtruck 

Möten med nätverket Vännerna i Viken

Vid två tillfällen under våren 2021 har representanter från NOD träffat nätverket Vännerna i Viken för att informera om planerna för pilotkörningen och bjuda in till samarbete kring eventet. Det resulterade i att Varbergs Strandtåg ordnar ett hållbart resande till/från Apelviken, Prebens Foodtruck (på bilden) bidrar till att skapa ett skönt häng vid Surftorget på helgerna och Destination Apelviken iorningställer fler parkeringsplatser samt en plats där den självkörande bussen kan förvaras och laddas.

Datum: mars och maj 2021

en karta över Apelviken

Inspektion i Apelviken med Nobina

Representanter för Varbergs kommun, Hallandstrafiken och Nobina möttes upp på parkeringen vid Solviken för en gemensam inspektion av den tänkta sträckningen för pilotkörningen utmed Tångkörarvägen. Efter att ha övervägt de olika alternativen fattas beslut om vändplatser på Solvikens parkering i norr och vid Surftorget i den södra ändan. En sträcka på ca 1 km enkel väg. Vid Brittas Strandveranda kommer det att finnas en hållplats för avstigande.

Datum: 21 jan 2021

Människor framför en buss

Partnermöte #2 i Almere, Nederländerna

Varbergs kommun deltar i det andra partnermötet som hålls i den nederländska staden Almere. På agendan stod bland annat presentationer av de olika AV-piloterna och projektets forskare redovisade sina upplägg och förtydligade vilken roll de har i projektet.

Datum: 17-18 feb 2020

Människor som konfererar

Partnermöte #1 i Inverness, Skottland

Det första partnermötet i PAV-projektet har genomförts i den Skottska staden Inverness. Det har varit innehållsrika dagar med bland annat genomgång av villkor och projketrapportering från North Sea, vilket har bringat klarhet i projektupplägget. Varberg har fått klartecken på idén att testa infrastrukturförutsättningar.
Det beslutades även att projektet ska byta namn från SUV till PAV.

Datum: 10-13 nov 2019

Text

Senast ändrad: 2022-09-20