Gästnattsstatistik

BI Syd är ett samarbete där flera regioner i Sverige samarbetar och diskuterar trender och statistik. Region Halland är en av regionerna som ingår, vilket ger kommunerna tillgång till statistiken från BI Syd.

Bilden ovan är ett exempel på 2023 års definitiva siffror för Varberg januari t o m december månad. Det finns flera olika sätt att plocka ut statistik till exempel marknader, boendekategori och år. Det går även att se utvecklingen över tid, till exempel en femårsperiod som i bilden nedan.

Diagram över gästnattsstatistik i Varberg
Senast ändrad: 2024-05-03