Färdigt

Utvecklingsarbete - avslutade projekt

Här kan du läsa om våra avslutde projekt.

Hållbar kompetens Halland

Projektet finansierades av Europiska socialfonden och huvudsyftet var att kompetensutveckla personal inom besöksnäringen i Halland, stärka dem i sin yrkesroll så att de står starkare på arbetsmarknaden. Projektet pågick mellan mars 2020 och februari 2022.

Projektet bestod av tre delar:

  • Digital Hållbarhetsutbildning
  • Branschspecifika utbildningar
  • Externa verksamhetsgenomlysningar utifrån hållbarhetsperspektiv

Samordnande kontaktpersoner:
Jeanette Bengtsson
E-post: jeanette.bengtsson@regionhalland.se
Tove Johansson
E-post: tove.johansson@regionhalland.se


Företagssupport

Genom att utveckla en gemensam digital utbildning kring bemötande- och kundfrågor i Halland kan samtliga kommuner använda verktyget i den dagliga verksamheten för att förbättra företagsklimatet. SKL:s ”Förenkla helt enkelt” är en inspirationskälla till den utbildningsmodul vi vill arbetar fram. Vi skall utreda om befintliga digitala plattformar i länet går att vidareutveckla för syftet, såsom värdskapsutbildningen från Destination Halland 2020. Detta blir ett positivt inspel i arbetet med företagsklimatet och kan på sikt bidra till att företag rankar företagsklimatet som förbättrat.

Samordnande kontaktperson
Ulrika Rylin
E-post: ulrika.rylin@varberg.se

Åkturen

Åkturen logga

Åkturen är ett pilotprojekt för en hop-on hop-off buss till besöksmål på landsbygden. Projektet går ut på att undersöka om det finns underlag för fler att resa kollektivt till besöksmål på landsbygden. Projektet går också ut på att stärka landsbygdens besöksmål och öka tillgängligheten till dem.

Projektet ägs av Varbergs kommun och drivs i samverkan med Länsstyrelsen i Halland. Trafiken köps av Hallandstrafiken.

Projektet Åkturen finansieras av Lokalt ledd utveckling Halland via Landsbygdsfonden.

Läs hela redogörelsen av projektet Åkturen Pdf, 1.5 MB.

Innomatch

Logga

Att våga satsa på innovation kan vara svårt för små företag. Genom att koppla ihop de mindre verksamheterna med universitetsstudenter hoppas projektet Innomatch öka innovationen i företagen.

Medverkande aktörer är CLL Campus Varberg, Coompanion Halland, Aalborg Universitet, Marknad Varberg (NOD), Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Aarhus, VIA University College, Erhvervsakademi Dania, Stiftelsen Drivhuset i Göteborg

Projektet Innomatch finansieras av Region Halland och Interreg.

Logga

SMaRT mobilitet

SMaRT mobilitet är ett förprojekt tillsammans med svenska och danska kommuner som vill utveckla tillgängligheten till platser på landsbygden. För att stimulera en ökad användning av hållbara transporter i samband med resor i fritidssyfte på landsbygden skall förprojektet skapa en sammanställning av relevanta alternativ.

Medverkande aktörer är Destination Läckö-Kinnekulle AB, Essunga kommun, Grästorps kommun, Götene kommun, Norddjurs kommune, Skara kommun, Skaraborgs kommunalförbund och Varbergs kommun.

Åkulla Outdoor

Åkulla Outdoor är ett samarbetsinitiativ kring en friluftsfestival i Åkulla. Syftet är att få starkare samarbeten, fler aktiviteter i området och att få fler att upptäcka våra fantastiska bokskogar. Vi vill skapa ett Åkulla som är en destination för sport och friluftsliv. Programmet erbjuder något för alla. Under festivalen 2018 fanns allt från naturverkstad och upplevelsevandring för de yngsta till ungdomsgäng med Varbergs Ungdomsgårdar. Festivalen erbjöd bland annat flera vattensporter, vandring, löpning och hinderbana. Cykeltrail, en häpnadsväckande cykelsport, kommer höll uppvisningar och gav samtidigt besökarna möjlighet att testa själva.

Medverkande aktörer var Varbergs kommun (genom NOD och Kultur- och fritidsförvaltningen) och Varbergs Fastighets AB tillsammans med engagerade samarbetspartners. Företagen och föreningarna bidrog med det viktigaste för besökaren - innehållet. VFAB och kommunen bidrog med projektledning och säkerställde att allt det praktiska fungerande.

ARENA

Logga

Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) i Varbergs kommun och RISE institutet har gått samman och skapat projektet ARENA. Här kommer man att fokusera på att skapa ett ramverk för cirkulär omställning i Halland. Tillsammans kommer man arbeta för att höja kunskapsnivån om cirkulär ekonomi hos kommun, medborgare och näringsliv. Förutsättningarna för en regional arena där människor kan mötas och samarbeta för cirkulär omställning kommer också att utredas.

Finansiär är Vinnova. Projektägare är Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) och projektpartner är RISE institutet. Medverkande bolag är Bildepån, Hallands Hamnar, Systeminstallation, Taiga, Varberg Energi och
Varbergs fastighetsbolag. 

Samordnande kontaktpersoner
Louise Wallmander
E-post: louise.wallmander@varberg.se

Senast ändrad: 2023-06-01