Kan en autonom buss bidra till en hållbar destination?

PAV-projektet är ett projekt om hållbart resande med fokus på självkörande fordon. Vad händer när man tillfälligt dirigerar om biltrafik på en populär kuststräcka för att istället främja gång- och cykeltrafikanter? Hur påverkar ett sådant pilottest trafiksituationen i stort och vad tycker Varbergsborna och besökare om det? Detta hoppas projektet kunna ta reda på i Varbergs första skarpa test av en autonom buss i Apelviken.

Varberg satsar på hållbarhet och innovation

Politikerna i Varberg har satt ambitiösa mål att Varberg skall visa vägen med hållbarhet och att organisationen skall präglas av nytänkande och förnyelse. För att bidra till en mer hållbar framtid genomförs en mängd projekt inom kommunen, där PAV-projektet specifikt fokuserar på hållbar mobilitet.

Som en del i detta arbete har en ny arbetsgrupp bildats som ett komplement till den redan etablerade ”strategisk infrastrukturgrupp”. Den nya gruppen fokuserar mer på kortsiktiga utvecklingsprojekt i syfte att utgöra testbäddar för större satsningar i framtiden.

Tekniken utvecklas och städer kommer se annorlunda ut i framtiden. Frågan är vad som bör planeras för redan idag för att möta morgondagens behov.

Bussen rullar i två veckor

Ambitionen i Varbergs pilottest är att undersöka hur bussen fungerar i gatumiljön och i samspel med övrig trafik samt hur resenärer och personer i miljön uppfattar ett självkörande fordon. I Varberg kommer detta att omfatta en demonstrationskörning under två veckor i populära surfmeckat Apelviken i juni 2021. Platsen är utvald eftersom det på sikt finns visioner att minska biltrafik i området, och testet blir ett bra tillfälle att få data för framtida planering. Apelviken är dock inte en plats där kommunen planerar för autonoma fordon permanent.

autonom buss

En tidig skiss på Varbergs autonoma buss.

 

De partners som stöttar upp i Varbergs pilot- och strategiutveckling är staden Almere i Nederländerna, Region Hannover i Tyskland samt kollektivtrafikbolaget HighTrans från norra Skottland med säte i Inverness.

Viktigt att samla kunskap för framtida trafikplanering

Deltagande universitet och högskolor i PAV- projektet ska studera pilotkörningarna utifrån flera perspektiv. Högskolan i Halmstad stöttar kring tekniska frågor och arkitekthögskolan i Oslo tittar på hur stadsplaneringen påverkas och kan utvecklas. Universitet i Gent har huvudfokus på det sociala och hur människor uppfattar självkörande fordon medan Robert Gordon-universitetet fokuserar på de olika intressenter som finns runt de självkörande bussarna.

Den centrala delen av projektet fokuserar på strategiutveckling. Det är också den delen av projektet som Varberg fokuserar sitt deltagande på. Arbetet handlar om att ta fram strategier och metoder för att få självkörande fordon att fungera med det omgivande samhället. Fokus ligger så klart väldigt mycket på trafikmiljöer, men det omfattar även sådant som affärsmässigheten i busstrafik med självkörande fordon.

Korta fakta:

  • Projektperiod höst 2019 till höst 2022
  • Finansieras via Interreg Nordsjöprogrammet och Region Halland.
  • Deltagande partners är kommuner, universitet och konsultbolag från länder i norra Europa.
  • Lead partner är kollektivtrafikbolaget High Trans i Skottland
  • Internationell hemsida https://northsearegion.eu/pav/ Länk till annan webbplats.
Apelviken
Senast ändrad: 2021-04-20