Visit Varberg - en guide för smart mobilitet

Inom ett tidigare interreg-projekt har Varberg tagit fram en användarvänlig app för att motivera till cykelrundor. Nu kommer arbetet vidareutvecklas inom SMALL-projektet där ambitionen är en ökad tillgänglighet och att vi kan anpassa utbudet till målgrupper som vanligtvis inte har så enkelt att ta sig runt i staden.

I Varberg har kommunstyrelsen antagit en trafikstrategi som visar på hur kommunen ska arbeta för att öka det hållbara resandet. Förhoppningen är att ökade satsningar på cykelfrämjande aktiviteter ska bidra till att få fler i rörelse och underlätta för invånare och besökare att göra miljövänligare transportval. Även de som har olika former av funktionshinder.

Nya resvanor genom app

Digitala verktyg är till stor hjälp vid paketering av en destinations utbud, och i takt med att digitaliseringen i samhället ökar, har utbudet och användandet av appar blivit allt vanligare.

Appen Visit Varberg har många funktioner som kan inspirera till att välja cykeln som transportmedel och på sikt bidra till en beteendeförändring hos användarna. Till exempel kan användaren med hjälp av GPS följa med på kartan i realtid under cykelturen, vilket skapar en trygghet hos besökare som inte känner till området. Det finns även utflyktsmål (guidepunkter) och ”info pins” markerade utmed rundorna som visar vart man exempelvis finner toaletter, badplatser, cykelpumpar, butiker och lekplatser. Vissa av guidepunkterna är ”guldkorn” som man inte kan nå med bil.

Andra funktioner som exempelvis Gamification där man skapar engagemang genom poängspel, skattjakter, uppdrag och tävlingar har visat sig vara ett effektivt sätt att få människor att testa nya verktyg. Genom denna modul, och framöver även AR (Augmented Reality), är förhoppningen att målgrupper som är svåra att nå, ska lockas till att ge sig ut på en cykeltur tillsammans.

FAKTA

  • 2200 användare har laddat ner appen fram till år 2023.

  • Den Södra korta rundan (26 km) har varit populärast bland användarna.

  • Varbergs Fastighets AB har tagit fram en vandring i centrumkärnan med information kulturhistoriska byggnader.

  • I början av 2023 lanseras en stadsvandring med berättelser om bland annat Brunnsparken, Brännvinsringen, Stenbrottet och Societetshuset, inlästa av Varbergs välkända lokalhistoriker, Peter Börjesson.
small-loggor
Senast ändrad: 2023-03-31