Mobilitet-som-tjänst för städer som förtätas

Se föreläsningen med Region Halland och Rise