Aktivitetskalender

Det är mycket arbete som sker i MOVE projektet. På den här sidan lyfter vi fram några av de aktiviteter som Varberg har anordnat eller deltagit i.

möte knutpunkter

Möte med tematikgrupp Knutpunkter i ytterområdena

Tematikgruppsmöte nummer två hade fokus på att samla ihop var alla partners är i projektet för att förstå hur vi kan lära av varandra. Företaget Nudgd fortsatte sitt arbete med gruppen genom att ge goda exempel på nudgeing och presenterade verktyg COM-B i syfte att förstå målgruppen i beteendeanalysen. Lene från Midtrafik presneterade deras metod för samskapande som tagits fram i samband med arbetet med närtrafik på Jylland. Deltog på mötet gjorde representanter från Region midtJylland, Agder kollektivtrafikk, Herning Kommune, Kungsbacka kommun och Varbergs kommun

Datum: 22 november 2023

Möte med tematikgrupp "Knudepunkte i yderområder"

skärmbild knutpunkter

 

Deltagare från Region midtJylland, Agder kollektivtrafikk, Herning Kommune, Agder fylke, Kungsbacka kommun och Varbergs kommun ska under hösten tillsammans med företaget Nudgd ta fram en behovsanalys för att konkretisera idéer inför samskapelse med byar och knutpunkter på våra respektive orter. Idéerna ska användas för att uppmuntra invånare att prova mer hållbara resalternativ under projektperioden.

Datum: 13 oktober 2023

Tre länder möts för samskapande i Ålborg

Ålborg MOVE

För första gången samlas alla partners från Sverige, Danmark och Norge för samskapande i Ålborg

 

Den 25 till 27 september träffade Varbergs kommun för första gången våra projektpartners i projektet MOVE.

Projektet handlar som att hitta vägar att förbättra det hållbara resandet för barn och unga och genom knutpunkter på landsbygden.

Projektet är uppdelat i två delar där Hamn och gatuförvaltningen kommer utveckla säkra skolvägar för barn och unga och näringslivs- och destinationskontoret och Samhällsutvecklingskontoret ska jobba med knutpunkter i ytterområden. I projektet kommer det ingå att arbeta med Nudgeing där är Varbrergsföretaget Nudgd Länk till annan webbplats. är upphandlade som projektstöd.

Resan till Ålborg var intensiv och gav goda relationer med våra projektpartners som vi kommer kunna utbyta erfarenheter och samskapa med under projektets gång. I partnerskapet finns mycket erfarenhet kring mobilitetsfrågor och dialog som Varberg kan ha nytta av.

Datum: 25-27 sept 2023

Uppstartsmöte Varbergs kommun

Uppstartsmöte MOVE Varberg

Här samlas projektgruppen som består av personal från trafikavdelningen, offentliga rummet, samhällsplaneringsavdelningen och näringslivs- och destinationskontoret

 

Uppstartsmöte i Varbergs Kommun

Deltagare från fyra avdelningar träffas och diskuterar möjligheter för samarbete, bollar idéer och går igenom projektplanen för MOVE.

Två arbetspaket är i startgroparna, bytespunkter på landsbygden och mobilitet för barn och unga i Varberg.

Datum: 5 sept 2023

Senast ändrad: 2023-11-29