• Start
  • / Verksamhetsmark

Verksamhetsmark

I takt med att Varberg växer så ökar också antalet företag som vill etablera sig i Varbergs kommun. Det är väldigt positivt för Varberg och i kommunen anstränger vi oss för att förenkla och skapa förutsättningar för ett rikt och varierat näringsliv.

Letar du ledig mark?

Söker du mark att bygga på kan du kontakta näringslivsutvecklare joakim.nilsson@varberg.se eller markförvaltare leif.andersson3@varberg.se så kan de hjälpa dig vidare med vad kommunen har att erbjuda.

Just nu är två större verksamhetsområden på gång, båda med närhet till E6. Vid Varbergs östra infart byggs Holmagärde verksamhetsområde och i söder planeras Himle verksamhetsområde.

Holmagärde verksamhetsområde Länk till annan webbplats.

Himle verksamhetsområde Länk till annan webbplats.

Varberg Nord verksamhetsområde Länk till annan webbplats.

Karta med utmärkta prickar över ledig mark i kommunen.

Stadsbyggnadsprogram för Varberg

Syftet med ett stadsbyggnadsprogram är att skapa en tydlig och gemensam bild av hur vi ska gå till väga för att bevara det som är unikt med Varberg och samtidigt uppfylla behovet av fler bostäder och att staden blir ännu mer attraktiv att vistas i. Stadsbyggnadsprogrammet för Varberg Länk till annan webbplats. utgör riktlinjerna för bevarande och utveckling av Varbergs stadsmiljö.

Senast ändrad: 2024-02-27