Säkerhet

Att arrangera ett evenemang kräver en hel del planering och det är viktigt att inte glömma bort säkerhet, hälsa och trygghet. Du som arrangör ansvarar för säkerheten i samband med ditt evenemang, det vill säga att minimera riskerna för bland annat bränder eller andra olyckor.

Säkerhetsplanering
Du som arrangör ansvarar för att i god tid innan evenemanget göra en säkerhetsplanering. Detta ökar förutsättningarna för ett säkert evenemang. Se över de risker som finns och hur dessa bör hanteras för att kunna skapa en trygg miljö för både besökare/publik och personal. Det är viktiga att se över säkerhet-, brandskydd-, miljö- eller hälsoskydd. Läs mer om detta på Företagslotsens webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Polistillstånd
Som arrangör behöver du söka polistillstånd i god tid. Det gör du här: Tillstånd -Polisen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Räddningsjänsten Väst arbetar förebyggande med information för att undvika oönskade händelser. För mer information så som råd och tips besök Räddningstjänsten Väst hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå gärna in och läs mer om säkerhet och planering i guiden ”Säkerhetsguide för evenemang” Länk till annan webbplats. som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett ut.

Senast ändrad: 2023-02-09