Varberg - på rätt plats

Varberg ligger i en attraktiv del av Sverige – i ett växande Halland, mellan Göteborgsregionen och Öresundsregionen. Detta ger oss utmärkta förutsättningar för tillväxt och utveckling. Närheten till havet, naturen och historien lockar också allt fler företagare till Varberg. 

De senaste sextio åren har kommunens befolkning ökat - varje år! Ska vi bli västkustens kreativa mittpunkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är detta en stor tillgång. Inflyttningen ger oss möjlighet att skapa fler mötesplatser, miljöer för aktivitet och kreativitet. Vi vill värna om kulturen som gör Varberg till en myllrande plats vid havet. Att fler väljer att flytta hit ökar också resurserna för att satsa på utbildning, infrastruktur och kommunal service som gör livet enklare.

Varberg har nära till arbetsmarknader, högskolor och universitet både i norr och söder. Detta är ett av skälen till att kommunen attraherar nya invånare och företag. Allt fler pendlar dagligen till och från Varberg. Utbyggnaden av Västlänken i Göteborg och dubbelspåret på Västkustbanan kommer att göra det ännu lättare att resa och pendla till skola och jobb inom regionen.

Kreativitet och samarbete

Ett livskraftigt näringsliv som skapar arbetstillfällen är ovärderligt för att kommunen ska kunna bygga vidare på värden som skapar en bra livsplats. En plats med goda förutsättningar för innovation och utveckling attraherar kunskapsintensiva företag, som i sin tur lockar kreativa människor. Kreativa människor dras till varandra och till platser med utrymme för stora tankar. Allt detta kräver en företagskultur som främjar utveckling och som gör det lätt för företagen att locka personal med rätt kompetens till Varberg.

I Varberg finns en stark kultur av samarbete inom näringslivet. Här välkomnas entreprenörer och nytänkare med drivkraft! De goda relationerna företag emellan uppmuntrar till smarta lösningar, och genom att bilda kluster och föreningar, både geografiskt och över branscher, byggs en stark vi-känsla. En framgångsfaktor är just närheten - till naturen, till besluten och människor emellan.

Delaktighet genom dialog

Varbergs kommun har en tydlig verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. För att lyckas med detta krävs en nära kontakt med både invånare och företagare. Därför arbetar vi aktivt med delaktighet, genom att löpande bjuda in till dialog kring hur staden och landsbygden utvecklas. Tillsammans bygger vi framtidens Varberg!

Senast ändrad: 2022-06-17