• Start
  • / Bygga i Varberg
BRIC

Bygga i Varberg

Denna mötesserie är ett forum för dig som vill vara med och bygga framtidens Varberg. Vi ses två gånger per år för information och dialog om aktuella frågor.

Vi presenterar vårt arbete och våra planer samt bjuder in dig för att ta del av dina inspel, så att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa framtidens Varberg.

Träffarna vänder sig till dig som är exploatör och vill bygga i Varbergs kommun.

Anmäl dig till tillfället genom att klicka på datumet.

Hittills planerade Bygga i Varberg-möten
(listan uppdateras löpande)

Länk till annan webbplats.

17 april - Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Arena Varberg


Senast ändrad: 2023-11-22
KONTAKT
Josefin Selander
Samhällsutvecklingsdirektör
KONTAKT
Cecilia Strömer
Stadsbyggnadschef
NYHETSBREV

Ta del av näringslivsnyheter för
och om företagare i Varberg.
Anmäl dig här