Choose language
Other:
nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Ja tack, jag vill gärna ta emot näringslivsnyheter via nyhetsbrev från Näringslivs- och destinationskontoret!

Vi behöver ditt samtycke till att spara ditt namn och mailadress, i syfte att skicka nyheter till dig om näringslivet i Varberg. Nyheterna handlar om tips på mötesplatser, aktiviteter, kommunal information som rör företag, vad som händer inom näringslivet och annat som vi bedömer är intressant för dig som är aktiv i Varbergs näringsliv. Nyhetsbreven skickas två gånger i månaden med undantag för utskick om specifika tips på mötesplatser från oss på Varbergs kommun.

Informationen samlas in av Näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på ks@varberg.se eller 0340-880 00.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart, men vårt personuppgiftsbiträde Paloma har tillgång till dina uppgifter. Samtycket gäller tills vidare eller tills du själv vill dra tillbaka ditt samtycke.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som används om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 0340-69 71 94 eller via e-post marcus.andersson@varberg.se

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Vi behöver därför ha både namn och mailadress för att kunna hitta dina uppgifter om du väljer att kontakta oss. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss enligt nedan:

Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun.
Besöksadress: Västra Vallgatan 39, 432 41 Varberg
Org.nr: 212000-1249
Telefon: 0340-868 00
E-post: naringsliv@varberg.se

Senast ändrad: 2018-05-28