Choose language
Other:
Solnedgång

Nyhetsbrev

Vill du veta vad som händer inom näringslivet i Varberg? Då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrevet skickas ut var tredje vecka och innehåller tips på aktiviteter och nyheter som kan vara intressant för dig som är i aktiv i Varbergs näringsliv.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hantering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in av Näringslivs- och destinationskontoret i Varbergs kommun. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på ks@varberg.se eller 0340-880 00.

Vi delar inte dina personuppgifter med någon tredje part, men vårt personuppgiftsbiträde Paloma har tillgång till dina uppgifter. Samtycket gäller tills vidare eller tills du själv vill dra tillbaka det.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som används om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 0340-69 71 94 eller via e-post marcus.andersson@varberg.se

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Vi behöver därför ha både namn och mailadress för att kunna hitta dina uppgifter om du väljer att kontakta oss. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss enligt uppgifterna nedanför.

Kontakt

Näringslivs- och destinationskontoret, Varbergs kommun.
Besöksadress: Västra Vallgatan 39, 432 41 Varberg
Org.nr: 212000-1249
Telefon: 0340-868 00
E-post: naringsliv@varberg.se

Senast ändrad: 2019-04-25