Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner:

Ulrika Rylin
Telephone: 070 - 8722944
E-mail: ulrika.rylin@varberg.se
Project manager
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Frida Eriksson
Telephone: 070 - 8906418
E-mail: frida.eriksson@varberg.se
Thematic expert
Samhällsutvecklingskontoret, Varbergs kommun

Johanna Östheden Andersson
Telephone: 070 - 2210810
E-mail: johanna.ostheden.andersson@varberg.se
Financial manager
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Christian Skröder
Telephone: 076 - 6122554
E-mail: christian.skroder@varberg.se
Communication manager
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Senast ändrad: 2022-03-30