Mobilitet-som-tjänst för städer som förtätas

Föreläsning med Region Halland och Rise

Ta del av ett intressant samtal mellan Peter Uppman, Innovationsstrateg på Region Halland och Anne Faxér, Projektledare Smart Mobility - Rise.

De kommer att prata om hur mobilitetstjänster som exempelvis självkörande minibussar, kollektivtrafik och bilpool kan stödja utvecklingen när staden förtätas.

Mobilitet-som-tjänst är inte bara ett abstrakt koncept – det kan exempelvis erbjudas som en samlad mobilitetstjänst via en app eller genom att man betalar mobilitet som en del av hyran. Att erbjuda en mångfald av mobilitetstjänster av hög kvalitet är väsentligt om vi ska kunna få en framtid där ägande av bil inte är en norm.

De pratar också om hur Halland kan flytta fram positionerna och agera testbädd för nya innovativa mobilitets-lösningar.

Här kan du se föreläsningen Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2021-06-10