Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner

Louise Wallmander
Telefon: 0702-855076
E-post: louise.wallmander@varberg.se
Projektledare
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Johanna Östheden Andersson
Telefon: 0702-210810
E-post: johanna.ostheden.andersson@varberg.se
Projektkoordinator och controller
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Charlotte Ljung
Telefon: 0701-468921
E-post: charlotte.ljung@varberg.se
Trafikplanerare, Hamn- och gatuförvaltningen, Varbergs kommun

Ulrika Rylin
Telephone: 070 - 8722944
E-mail: ulrika.rylin@varberg.se
Project manager
Näringslivs och destinationskontoret, Varbergs kommun

Senast ändrad: 2023-10-03