Smarta städer - vad är möjligheterna med förnybar energi och IoT i framtidens städer?

Föreläsning med Varberg Energi

Varberg energi beskriver möjligheterna med förnybar energi i kombination med IoT tjänster och hur det påverkar våra städer och dess invånare där dagens konsumenter blir morgondagens prosumenter.

Vi får också ta del av hur solpaneler, elbilar, elektrifiering, smartphones, 5G, fjärrkyla , IoT och batterier skapar helt nya möjligheter till hur vi lever i vardagen och utvecklar nya affärsmodeller - som exempel;
Hur kan man se annorlunda på vad en elbil är för något? Och vilken roll får den i vårt framtida energisystem?

Här kan du se föreläsningen Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2021-06-10