Kavaj

NOD:s uppdrag

Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) är en del av kommunstyrelsens förvaltning. Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Varberg som en attraktiv ort att besöka, bo och driva företag i.

NOD:s verksamhet har två fokus: näringslivet samt destinationen Varberg. På den här sidan hittar du information som främst rör näringslivet. (Besök gärna också vår systersida visitvarberg.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..)

Vårt jobb är att skapa bästa möjliga förutsättningar för Varbergs näringsliv. Det gör vi genom att erbjuda kunskap, kontakter och arenor för samverkan. NOD ansvarar också för samordningen av arbetet för ett förbättrat företagsklimat i Varberg. Vi jobbar alltså både på övergripande strategisk nivå, och med råd och stöd till enskilda verksamheter. Vi samverkar också med aktörer som på olika sätt stöttar företag i alla faser: start, utveckling och etablering.

Genom våra forum och mötesplatser kan du skapa ett brett nätverk som hjälper dig framåt. Vi förmedlar också kunskap från andra kommunala verksamheter, och vägleder inom lokala, regionala och nationella system. Vi ska underlätta för näringslivet att vara delaktigt i Varbergs utveckling.

organisationsschema


Det här är NOD:s uppdrag från kommunstyrelsen:

  • Leda och samordna näringslivspolitiken
  • Ansvara för tillväxt- och näringslivsfrågor och åtgärder som ökar sysselsättningen i kommunen
  • Ansvara för turistfrågor och i samverkan med näringslivet utveckla Varberg som destination och turistort
  • Ansvara för platsvarumärket Varberg Inspirerar
Senast ändrad: 2020-08-24
KONTAKT
Kontaktbild
Martin Andersson
Näringslivsdirektör
INFORMATION

Besöksadress
Näringslivs- och destinationskontoret
Västra Vallgatan 39
432 41 Varberg