smallheader

Aktivitetskalender

Det är mycket arbete som sker i SMALL projektet. På den här sidan lyfter vi fram några av de aktiviteter som Varberg har anordnat eller deltagit i.

Röda korset

Möte mellan trafikavdelningen och Röda Korser

MAJ 2023

Dialog om samarbete med Röda Korset

Den 30 maj genomfördes ett möte mellan deltagare i  SMALL-projektet och Röda korsets utvecklingsansvarige Emelie Dill. Syftet var att ta del av Röda korsets erfarenheter och se över möjligheten till att samarbeta framöver.

Cykling utan ålder

Röda korset driver projektet "Cykling utan ålder" som syftar till att motverka ensamhet och att få fler äldre att kunna få känna vinden i håret igen. Målet är att skapa delaktighet och gemenskap, gärna över generationsgränser.

Projektet samarbetar med ett äldreboende och hoppas kunna samarbeta med fler äldreboenden framöver. De erbjuder idag 1 timmes cykeltur till de boende på äldreboendet, men hoppas kunna utveckla verksamheten med att även kunna ta dem till olika aktiviteter, exempelvis en konsert.

Behov och fortsatt dialog

Utmaningen är att få tag i tillräckligt många volontärer och att de ska känna sig trygga att cykla den här typen av special-cykel. Enligt Röda korset är infrastrukturen generellt bra i Varberg, men behöver anpassas inne i centrum med slätare ytor, fasade kanter och större kurvradier.

Kommunen har möjlighet att boka projektets cykel för att testa infrastrukturen inne i centrum. Projektet SMALL kommer fortsätta föra dialog med projektet "Cykling utan ålder" för att möjliggöra framtida samarbeten.

 

 

round table Bryssel april 23

 

Round table med experter i Bryssel

APRIL 2023

Charlotte Ljung och Max Wehlin deltog den 27 april i SMALL-projektets första expertmöte kallat Expert Roundtable. Projektets partners och experter möttes under en heldagsworkshop för att utveckla de piloter och tester som planeras inom projektet. Under dagen diskuterades hur vi skulle genom testerna och även hur vi kunde utveckla dialogen och samverkan med utsatta grupper kring olika lösningar av delad mobilitet.


Small-projektgruppen


Fyra avdelningar jobbar tillsammans med hållbar mobilitet!

MARS 2023

Nu är SMALL-projektet äntligen igång med planering av kommande piloter och aktiviteter i Varbergs stadskärna.

På agendan är diskussioner om hur arbetet med samskapande tillsammans med målgrupperna skall inledas och hur de "skarpa" piloterna skall genomföras framöver. Arbetet skall delvis integreras i det redan pågående projektet "Levande stadskärna" i regi från Hamn- och gatuförvaltningen.

SMALL-projektet kommer att genomföras i ett samarbete mellan Trafikavdelningen och avdelningen Offentliga rummet på Hamn- och gatuförvaltningen tillsammans med Näringslivs- och destinationskontoret och Samhällsplaneringsavdelningen på Kommunstyrelsens förvaltning.

Varberg officiellt medlem i SMALL-konsortium

Idag kom det glädjande beskedet att Varbergs kommun blivit fullvärdig medlem i EU-projektet SMALL - Shared multimodal mobility for all t Länk till annan webbplats.illsammans med 12 partners från 6 länder.

Datum: 28 mars 2023

Senast ändrad: 2023-06-01