”Det är en ära att vårda en del av Varbergs historiska arv”

I det dagliga arbetet med att bidra till en positiv utveckling av Varberg, är samhällsnytta ett nyckelord för Varbergs Fastighets AB (VFAB).

Vi är Varberg