• Start
  • / Företagsbesök

Företagsbesök

Mötet med er företagare är viktigt för oss! Varje år åker vi tillsammans med kommunledningen ut på företagsbesök runt om i kommunen. Under en vecka på våren och en på hösten besöker vi ca 60 företag och får en värdefull inblick i er verksamhet.

Syftet med företagsbesöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får också möjlighet att ta del av synpunkter och idéer samt få information om företaget och dess framtidsplaner.

Vi lyssnar även av vilka förväntningar företagarna har på kommunen. Efter besöket tar vi synpunkterna och tankarna vidare till rätt förvaltning för att sedan återkoppla till de besökta företagen.

Vill ditt företag ha besök?

Kontakta Åsa Åkesson på telefon 0702-02 22 21 eller via e-post asa.akesson@varberg.se

Senast ändrad: 2024-06-27
KONTAKT
Kontaktbild
Åsa Åkesson
Näringslivsutvecklare
NYHETSBREV

Ta del av näringslivsnyheter för
och om företagare i Varberg.
Anmäl dig här