Derome samverkar med skolan

Ett bra sätt att inspirera morgondagens potentiella medarbetare samtidigt som man ger elever en inblick i det kommande arbetslivet, är att engagera sig som SKAL-företag.