Utvecklingsarbete

Varberg växer och samtidigt som det innebär utmaningar, så innebär det också fantastiska möjligheter att tänka nytt! Vi kan jobba med innovation och ny teknik när vi utvecklar vår stad. Varberg kommer under kommande åren vara en stor testbädd för utvecklingsprojekt där NOD samordnar flertalet projekt för att skapa en attraktiv plats - en kreativ mittpunkt.

NOD deltar i flera samarbeten på lokal, nationell och internationell nivå tillsammans med spännande samarbetspartners. Tanken är att genom externa projektsamarbeten skapa möjlighet för benchmarking för både kommunen och NODs företagsnätverk.

NOD satsar på att bidra med relevanta mötesplatser, förmedla samarbeten och vara en motor för utvecklingssatsningar för företag i Varberg.

Projekten är organiserade inom följande tematiska områden:

  • Tech och hållbara material
  • Hållbar mobilitet
  • Samverkansarena smart stad
Senast ändrad: 2023-09-21