Choose language
Other:

Varberg växer

Varberg växer så det knakar. Det satsas kraftfullt på infrastruktur, bostäder, anläggningar men även på platsutveckling.

Här har vi samlat de satsningar som staten, Region Halland och Varbergs kommun gör under perioden 2020-2024. Satsningarna stärker Varbergs attraktivitet och utbud för besökare, boende och pendlare. Nedan finns också det årliga utbudet från Varbergs kommun som stärker Varberg som destination. Kartan revideras årligen. Läs mer om hur vi skapar framtidens Varberg här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över satsningar i kommunen

Klicka här för en större bild.

Service för företagare

När Varberg växer, ökar möjligheterna för dig som besöksnäringsföretagare. Vill du etablera ditt företag här? Kontakta oss på NOD. Här hittar du mer information om Varbergs näringsliv, företagsservice, mötesplatser, lediga lokaler mm.

Entreprenörsskolan

Drömmer du om att driva eget företag? På Entreprenörsskolan får du verktygen. Utbildningen är till för dig som vill starta eller nyligen har startat eget företag. Den är även öppen för dig som vill ta över ett befintligt företag. Läs mer om Entreprenörsskolan här

Utvecklingsprojekt

Extern finansiering är en viktig nyckel till utveckling och ökad samverkan. NOD driver under ett antal år spännande EU-projekt som bidrar till att Varberg utvecklas. Just nu pågår flera externt finansierade projekt:

BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag

Projektets mål är att skapa en samverkansarena för hållbar samhällsutveckling i Halland. Arenan ska bidra till att öka attraktionen för näringslivet. Fokus ligger på hållbar mobilitet, cirkulär ekonomi och samverkansarena smart stad.

SMaRT – Sustainable mobility and rural turism

Fokus i projektet är att förbättra förutsättningarna för ökat cykelresande genom Halland. SMaRT vill hitta olika mobilitetslösningar i kombination med kollektivtrafik och digitalisering av mobilitetstjänster och kundupplevelser.

PROSPERA – PROmoting Sustainable development and regional attractiveness through PERi-urban Areas

PROSPERA är ett samverkansprojekt mellan fem städer i tillväxt. Städerna utbyter erfarenheter kring hur en stad kan utveckla sitt omland i samklang med natur, och samtidigt utveckla små och medelstora företag.

PAV - Stimulating the Up-take of shared and electric autonomous Vehicles by local authorities

Varbergs kommun har tillsammans med tio andra organisationer i sju länder ett projekt för utveckling av smarta städer. Projektet vill underlätta planering och utbyggnad av nya stadsdelar så att de anpassas till självstyrande fordon.

Läs mer om våra utvecklingsprojekt.

Senast ändrad: 2023-01-26