Dölj meddelandet
Här informerar vi dig som är företagare om länkar till sidor med aktuell information om covid-19/coronaviruset.
Läs mer
Choose language
Other:

Varberg växer

Varberg växer så det knakar. Det satsas kraftfullt på infrastruktur, bostäder, anläggningar men även på platsutveckling.

Här har vi samlat de satsningar som staten, Region Halland och Varbergs Kommun gör under perioden 2020-2024. Satsningarna stärker Varbergs attraktivitet och utbud för besökare, boende och pendlare. Nedan finns också det årliga utbudet från Varbergs Kommun som stärker Varberg som destination. Kartan revideras årligen.

Klicka här för en större bild.

Karta över satsningar i kommunen

Läs mer om hur vi skapar framtidens Varberg här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I och med att Varberg växer, ökar möjligheterna för dig som besöksnäringsföretagare. Vill du etablera ditt företag här i Varberg? Kontakta oss på Näringslivs- och destinationskontoret. Här hittar du mer information om Varbergs näringsliv, företagsservice, mötesplatser, lediga lokaler mm.

Entreprenörsskolan
Drömmer du om att driva eget företag? På Entreprenörsskolan får du verktygen. Utbildningen är till för dig som vill starta, eller nyligen har startat eget företag, men är även öppen för dig som vill ta över ett befintligt företag. Läs mer om Entreprenörsskolan.

Utvecklingsprojekt
Extern finansiering är en viktig nyckel till utveckling och ökad samverkan. Näringsliv- och destinationskontoret driver under ett antal år spännande EU-projekt som alla bidrar till att Varberg utvecklas på olika sätt.

2020 pågår följande externt finansierade projekt:

BAS – Bygga attraktiva samhällen för företag
Projektets mål är att skapa en samverkansarena för hållbar samhällsutveckling i Halland. Arenan ska bidrar till att öka attraktionen för näringslivet. Inom BAS ligger fokus på hållbar mobilitet, cirkulär ekonomi och samverkansarena smart stad.

SMaRT – Sustainable mobility and rural turism
Fokus i projektet är att förbättra förutsättningarna för ökat cykelresande genom Halland. Man vill hitta olika mobilitetslösningar i kombination med kollektivtrafik och digitalisering av mobilitetstjänster och kundupplevelser.

PROSPERA – PROmoting Sustainable development and regional attractiveness through PERi-urban Areas
PROSPERA är ett samverkansprojekt mellan fem städer i tillväxt. Städerna utbyter erfarenheter kring hur en stad kan utveckla sitt omland i samklang med natur och samtidigt utveckla små och medelstora företag.

PAV - Stimulating the Up-take of shared and electric autonomous Vehicles by local authorities
Varbergs kommun har tillsammans med tio andra organisationer i sju länder ett projekt för utveckling av smarta städer. Projektet syftar till att underlätta planeringen och utbyggnaden av nya stadsdelar så att de anpassas till självstyrande fordon.

Läs mer om våra utvecklingsprojekt.

Senast ändrad: 2020-04-30