• Start
  • / För arbetsgivare

Till dig som är arbetsgivare

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att hjälpa personer snabbaste vägen till arbete och självförsörjning. Det innebär att stötta både arbetsgivare och arbetssökande.

Behöver du rekrytera personal är du välkommen att kontakta arbetsmarknadsenheten. I samarbetet diskuterar ni möjligheter kring anställning, anställningsstöd, praktik- och arbetsträningsplats med mera. Du erbjuds också olika former av aktiviteter, enskilt och i grupp, till exempel genom praktik, arbetsträning och utbildningsinsatser.

Genom arbetsmarknadsenheten får du som arbetsgivare hjälp och stöd under hela processen – från praktikplats till eventuell anställning. Många deltagare har även möjlighet att få så kallat anställningsstöd, vilket innebär att Arbetsförmedlingen går in och betalar en del av anställningskostnaden under en period. Om du har rätt till anställningsstöd får du stöttning i processen och i kontakten med Arbetsförmedlingen. Du får också information om möjliga anställningsstöd.

Arbetsmarknadsenheten är en del av utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Varbergs kommun som jobbar för socialt ansvar och mångfald på arbetsmarknaden. Du som är arbetsgivare är välkommen att höra av dig för mer information!

Senast ändrad: 2020-09-22
KONTAKT
KONTAKT