Friends of Gothenburg Innovation om hållbar mobilitet och destinationsutveckling

Staffan Bolminger har varit en eldsjäl och utvecklingskraft inom hållbar stads- och fastighetsutveckling i 20 år. Med hållbarhet som värdegrund och med innovation som verktyg startades Friends Of Gothenburg Innovation AB (FOG) år 2016 av Staffan Bolminger, Jessica Algehed och Erica Svantesson vars mål är att hjälpa organisationer att arbeta progressivt och långsiktigt för ett hållbart samhälle med innovation och samverkan. FOG är ofta involverade i komplexa projekt med stora utmaningar som en organisation inte kan lösa själv.

Programmet för FOGs föreläsningar ser du nedan.

Hållbar stadsutveckling med smart mobilitet och logistik.
Staffan kommer under sitt föredrag utgå från globala megatrender som påverkar framtidens städer med fokus på mobilitet och logistik.

Staffan har deltagit i flera innovationsprojekt med mobilitet och logistik i den täta staden som fokus och han kommer visa både inspirerande exempel och tankeväckande bilder.

Under föredraget kommer han även problematisera och diskutera ett landsbygdsperspektiv där realistiska alternativ till den egna bilen saknas.

Här kan du se föreläsningen Länk till annan webbplats.

Globala trender – en spaning om hållbar destinationsutveckling.
Staffan kommer under sitt föredrag visa åtta globala megatrender som påverkar framtidens samhälle.

Utifrån dessa kommer Staffan sedan dyka ner i hur dessa globala trender kan påverka turism och hållbar destinationsutveckling för kommuner och regioner i Sverige, dels inom de täta urbana samhällena men även med reflektioner om landsbygdens möjligheter att locka oss till naturnära upplevelser - något som kan möjliggöras av ny teknik och som under Coronapandemin accelererat.

Här kan du se föreläsningen Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2021-06-10