Choose language
Other:

Gemensamma mål

Varberg är en stark destination, med anrika turisttraditioner och potential att attrahera fler besökare - året runt och i alla delar av kommunen. Med Destinationsplanen 2020-2024 kraftsamlar Varbergs kommun och besöksnäringen tillsammans. Målet är att utveckla utbudet, generera fler besökare året runt och därmed öka intäkter till företagen.

Vår gemensamma målsättning:

Banner med text 1 miljon gästnätter 2024

2021 hade Varberg 864 806 kommersiella gästnätter. Nu spänner vi bågen och siktar högre. Med fler rum i befintliga boendeanläggningar, beslut om byggnation av ett nytt hotell i Västerport och fler reseanledningar året runt, är målet att uppnå 1 miljon gästnätter 2024. Läs mer om gästnattstatistik.

Banner - ökad nationell kännedom

Cityindex är en rikstäckande kartläggning av 104 stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service. 2019 hade Varberg en omsättningsutvecklingsökning på 5,4 procent, vilket genererade den högsta siffran i Sverige bland städer med över 50000 invånare. Vår målsättning är att stabilisera vår position och vara kvar bland de fem främsta städerna i kategorin ”medelstor stad” fram till 2024. Läs mer om cityindex Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Banner - fler besöksnäringskluster

I Varberg finns flera starka bransch- och geografiska kluster inom besöksnäringen. Vårt mål är att dessa ska bli starkare genom fler medlemmar, och att det ska tillkomma fler kluster.

Banner med fler evenemang

Utbildningarna för besöksnäringen kooordineras av Region Halland. Vår målsättning är att antalet företag som väljer att vidareutbilda sin personal efter det aktuella utbudet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ökar varje år.

Banner - fler besöksnäringskluster
Banner NPS - vara topp 10 i Sverige

Varje år görs en undersökning på begäran av SNDMO (Swedish network destination management organisation) där destinationer runt om i Sverige mäts utefter en skala, kallad NPS (Net promoter score), som är ett lojalitetsindex. NPS visar hur benägen besökaren är att rekommendera en upplevelse till en bekant.

Resultat för 2020

Resultat för 2021

Styrdokument

Nationell strategi

Besöksnäringen går starkt framåt. Det är en av Sveriges basnäringar som skapar nya jobb i alla delar av landet. Under våren 2019 aviserades att regeringen kommer ta fram en nationell strategi för besöksnäringen. Sen kom en pandemi emellan som drabbade besöksnäringen hårt och arbetet med strategin tog en paus. I oktober 2021 presenterades den nya strategin som ska utgöra en plattform för en samlad politik kring hållbar turism och en konkurrenskraftigt växande besöksnäring i Sverige.

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visita

Besöksnäringen skapar tillväxt, möten mellan människor och bidrar till en hållbar utveckling. Den gör ett levande Sverige möjligt. Med rätt förutsättningar kan näringen växa ännu mer. Här kan du läsa om Visitas prioriterade frågor för att besöksnäringen ska kunna utvecklas och fortsätta bidra till jobb och tillväxt:

Visitas näringspolitiska program 2019-2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Visit Halland

Visit Halland är Region Hallands besöksnäringsavdelning, med uppdraget att genomföra insatser som ökar antalet utländska besökare till Halland. Fler ska upptäcka att det är något speciellt med Halland. Visit Halland samverkar med både destinationerna och företagen i Halland.

Region Halland - besöksnäring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varberg - en växande kommun

Med drygt 66 000 invånare och en befolkningstillväxt på ca 900 personer per år, är Varberg en av landets mest snabbväxande och populära kommuner att bo i.

Varberg är känd för en öppen atmosfär, ett stort evenemangs- och kulturutbud, medborgare med aktiv livsstil och en vacker natur runtom hela kommunen. Under sommarhalvåret fördubblas antalet invånare då besöksnäringen lockar många nationella besökare men även internationell turism.

Utmärkelser

 • Årets Stadskärna 2016
 • Årets landsbygdskommun i kategorin bäst och bo 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019
 • ”Årets superkommun” två år i rad, 2018 och 2019
 • Topp 3 i omsättningsutveckling i stadskärnan, cityindex 2018

Varbergs vision - Västkustens kreativa mittpunkt

Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till Västkustens kreativa mittpunkt. Detta kräver nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.

Varbergs vision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varbergs kommuns mål

Kommunfullmäktiges mål -  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans i frågor som är principiella eller av större vikt.

Kommunstyrelsens mål:

 • Leda och samordna för måluppfyllelse
 • Hållbarhet i fokus.
 • Ett livskraftigt näringsliv och kommunen som stark destination
 • Nytänkande och utveckling i roll och uppdrag

Näringslivs- och Destinationskontoret

Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) är en del av kommunstyrelsens förvaltning. Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Varberg som en attraktiv ort att besöka, bo och driva företag i.

NOD har åtta prioriterade utvecklingsaktiviteter:

 • Utveckling av stadskärnan
 • Utveckling av företagsklimatarbetet
 • Samordna destinationsarbetet
 • Öka samverkan mellan företag, kommun och akademi/institut
 • Stimulera företagens arbete kring hållbarhet
 • Utveckla platsvarumärket och Varbergs attraktivitet
 • Utveckla näringslivet genom extern finansiering
 • Samordna arbetet med landsbygds- och ortsutvecklingsstrategier

NOD ska skapa bästa möjliga förutsättningar för att förenkla för Varbergs näringsliv. Det gör vi genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan. Vi ska också strategiskt utveckla och marknadsföra destinationen Varberg. Vi ska bidra till att skapa en positiv bild av Varberg och medverka till att det skapas fler arbetstillfällen.

NOD:s uppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NOD:s verksamhetsplan Pdf, 2.2 MB.

Vill du komma i kontakt med en medarbetare på NOD, hittar du kontaktuppgifter här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2022-04-26