Choose language
Other:

Timbanken

6000 timmar, 1200 företag, 30 konsulter. Timbanken är Region Hallands och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta eget.

Vad är Timbanken?

Timbanken är laddad med kompetens och ett antal timmar fri rådgivning för Hallands företagare. Förmånen ger minst 1200 företagare och entreprenörer i Halland möjlighet att vidareutveckla sina företag.

När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året. Kompetens finns inom följande områden:

Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling, ekonomi, avtal och juridik, marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling, ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar, produkt/tjänsteutveckling och import/export, digitalisering, teknik och automation, miljö, social och ekologisk hållbarhet samt CSR.

Rådgivningen utförs av 30 kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland. Erbjudandet Timbanken startade 2017 och avslutas 31 december 2020.

Hur bokar jag rådgivning?

Företagare i Varbergs kommun kan kontakta Åsa Åkesson på näringslivs- och destinationskontoret via naringsliv@varberg.se eller 0340-86810. Då får du hjälp att registrera ditt företags uppgifter och ansöka om ett konto i Timbanken.

Du kan även gå in på www.timbanken.selänk till annan webbplats. Där finns också en utförlig presentation av alla konsulter och specialister.

Så snart du fått klartecken om att du tilldelats timmar kan du boka tid hos den konsult eller specialist du vill träffa.

Hur kan du använda timmarna?

Om du öppnar konto i Timbanken får du som är företagare, såväl ny som redan etablerad, tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året.

Kanske vill du förbättra din marknadsföring och försäljning? Kanske vill du och ditt företag satsa på en ny exportmarknad? Kanske behöver du ett bollplank för att utveckla din produkt, tjänst eller idé? I dialog med näringslivskontoret bestämmer du vad du vill få hjälp med. Sen väljer du själv hos vem du vill boka dina fem timmar.

Vad händer efter mötet?

Efter mötet med konsulten skickas en enkät till dig med frågor om rådgivningens kvalité. Vi är tacksamma för dina åsikter så att vi kan följa upp konsulternas kvalité och anpassa utbudet om det finns efterfrågan på annan kompetens.

Vilka är specialisterna och konsulterna?

Timbankens hemsidalänk till annan webbplats finns en utförlig presentation av alla konsulterna. Totalt är det 30 konsulter (från 16 upphandlade konsultbolag) att välja på utifrån fem kompetensområden.

Konsulterna finns över hela Halland.

Vem står bakom Timbanken?

Region Halland finansierar, följer upp och kvalitetssäkrar Timbankens basutbud av affärsutvecklarstöd. Det sker i nära samarbete med Hallands sex kommuner. Syftet med finansierar är att stimulera till utveckling och tillväxt av det halländska företagandet.

TIMBANKEN - KONTAKTUPPGIFTER KOMMUNERlänk till annan webbplats

Bea Lindell, utvecklingsledare
Näringslivsavdelningen, Regionkontoret
Telefon: 035-17 98 19
E-post: Bea.Lindell@regionhalland.se

Senast ändrad: 2018-08-09
KONTAKT
Kontaktbild
Åsa Åkesson
Näringslivskoordinator
INFORMATION

Besöksadress
Näringslivs- och destinationskontoret
Västra vallgatan 39, Varberg

MER INFORMATION