Kontakt

Kontakt

Näringslivs- och destinationskontoret arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Varbergs näringsliv. Vi har också uppdraget att utveckla och marknadsföra Varberg som destination.

Nedan finns kontaktuppgifter till alla medarbetare. Du når oss också på telefon 0340-868 00 eller via e-post naringsliv@varberg.se.

Martin Andersson, näringslivsdirektör i Varbergs kommun

MARTIN ANDERSSON
Näringslivsdirektör
0708-10 44 46
martin.andersson@varberg.se

Mia Carlsson

MIA CARLSSON
Turistinformationsansvarig
0340-86806
maria.carlsson1@varberg.se

 Johanna Östheden Andersson

JOHANNA ÖSTHEDEN ANDERSSON
Ekonom & projektledare
0340-86814, 0702-21 0 810
johanna.ostheden.andersson@varberg.se
Magnus Thomson

MAGNUS THOMSON
Destinationsutvecklare
0708-102929
magnus.thomson@varberg.se

Åsa Åkesson

ÅSA ÅKESSON
Näringslivsutvecklare
0340-86818, 0702-02 22 21
asa.akesson@varberg.se
Joakim Nilsson

JOAKIM NILSSON
Näringslivsutvecklare
0709-10 45 52
joakim.nilsson@varberg.se

Louise Wallmander

LOUISE WALLMANDER
Utvecklingsstrateg
0702-85 50 76
louise.wallmander@varberg.se
Elisabeth Welzenbach

ELISABETH WELZENBACH
Säljare & eventplanerare
0340-86826, 0723-24 60 68
elisabeth.welzenbach@varberg.se

Ulrika Rylin

ULRIKA RYLIN
Landsbygdssamordnare &
utvecklingsstrateg
0708-72 29 44
ulrika.rylin@varberg.se
Lina Berntsson

LINA BERNTSSON
Marknadskordinator
0709-10 45 69
lina.berntsson@varberg.se
Sandra Arntsberg

SANDRA ARNTSBERG
Webbkommunikatör
Telefon: 0340-868 25
E-post: sandra.arntsberg@varberg.se

Christian Skröder

ELISABETH SVENSSON AGERBJER
Landsbygdsutvecklare
Telefon: 0706-78 99 33
E-post: elisabeth.svensson.agerbjer@varberg.se
Carolina Arvidsson

CAROLINA ARVIDSSON
Projektkoordinator
Telefon: 0709-10 45 68
E-post: carolina.arvidsson@varberg.se
Frida Ljungqvist

FRIDA LJUNGKVIST
Platsmarknadsförare
Telefon: 0340-868 12 / 0709-10 45 61
E-post: frida.ljungkvist@varberg.se
Senast ändrad: 2023-08-28