Ett hållbart och attraktivt näringsliv när Varberg växer

Projektet BAS – bygga attraktiva samhällen för företag, är en del av Varbergs kommuns satsning på ett positivt företagsklimat och ett verktyg som bidrar till en hållbar utveckling när Varberg växer.

Det pågår flera stora stadsutvecklingsprojekt parallellt i Varbergs kommun. Från att ha varit en klassisk sommarstad med ett strategiskt läge på västkusten är Varberg på väg att bli en aktiv året-runt-stad.

När staden omformas och utvecklas är det viktigt att de beslut som tas går i linje med de lokala Agenda 2030 hållbarhetsmålen och att satsningarna främjar ett livskraftigt näringsliv. Men hur gör man detta? Att ta reda på det är syftet med BAS-projektet – genom att arbeta med olika case under en 3-årsperiod ska kommunen skapa en hållbar utveckling i samverkan med andra.

BAS-projektet är baserat på en förstudie där näringslivskontoret i Varbergs kommun identifierade fokusområden utifrån vad många näringar ansåg vara viktigt för en fortsatt tillväxt. Utpekade områden handlade om hållbar mobilitet, cirkulär ekonomi och att skapa en bättre struktur för samverkansprojekt.

Varbergs kommun arbetar nu tillsammans med EMC Energi- och miljöcentrum i flera case för att kunna bidra till vad som beskrivs ovan. Det vill säga, nya samarbetsprojekt som leder till antingen nya resultat, nya kunskaper eller nya metoder;

Effekten av projektsamarbetena kommer bidra till att fler cirkulära företag skapas, fokus på hållbarhet och Agenda 2030 ökar, nya samarbeten mellan akademi, institut och företag inleds samt en naturlig samverkansarena för framtidsfrågor utvecklas över gränserna.

Genom BAS-projektet skapas kreativitet under byggtiden!

Projektet skuggas av Strategi- och utredningsavdelningen på Halmstads kommun.

Kort fakta om projektet

  • Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland.
  • Period: 191001-220930.

Projektpartners

3 loggor BAS, Region Halland, Varbergs kommun
Senast ändrad: 2022-06-08