• Start
 • / Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Varbergs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur naringsliv.varberg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, WCAG 2.1 nivå AA. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda eventuella brister som finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Varbergs kommuns webbplatser som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via vårt kontaktcenter Varberg direkt. Länk till annan webbplats.

Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt på naringsliv.varberg.se

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Det finns bilder som saknar beskrivning.
 • Filmer och ljud saknar ibland alternativt format.
 • Rubriker, texter, tabeller och listor saknar rätt struktur och kan vara svåra att förstå.
 • Det finns funktioner och texter med färger som har låg kontrast mot bakgrunden och kan vara svåra att se.
 • Tangentbordsnavigeringen är inte i logisk ordning och det saknas sektioner.
 • Länkar är inte alltid tydliga.
 • Det finns iframes som saknar titlar.
 • Pdf:er är inte tillgängliga.

Problem vid användning med liten skärm/Generella övergripande problem

 • Länkar är inte alltid tydliga.
 • Rubriknivåerna är inte alltid korrekt på sidorna och vissa rubriker är inte kodade som rubriker.
 • Delar av webbplatsen har innehåll som inte uppfyller kravet på färgkontrast.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns bilder som saknar beskrivning.
 • Det finns PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktig alternativ text.
 • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation.
 • Filmer kan sakna textalternativ.
 • Länkar är inte alltid tydliga.

Problem vid användning utan hörsel

 • Vissa av våra filmer saknar textning.

Oskäligt betungande anpassning

Varbergs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Webbplatsen innehåller dokument som inte är fullt tillgängliga. Det krävs ett omfattande manuellt arbete för att formatera om alla handlingar och dokument. Därför är inte alla handlingar och dokument tillgängliga fullt ut. Vi har som ambition att dokument som läggs ut på vår webbplats framöver ska uppfylla tillgänglighetskraven.

Hur vi testat webbplatsen

Varbergs kommun har gjort en manuell granskning av naringsliv.varberg.se för kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste bedömningen gjordes i april 2021. Granskningen har gjorts med Myndigheten för digital förvaltnings checklista för tillgänglighet.

Webbplatsen publicerades 2017.

Redogörelsen uppdaterades senast april 2021.

KontaktformulärÄrende
Ärende

Här kan du bifoga en skärmbild som markerar var problemet uppkommer
Senast ändrad: 2021-05-18