Tillfällig bild

Ett livskraftigt näringsliv

Ett uttalat prioriterat mål för kommunens politik är Livskraftigt näringsliv. För att nå målet måste företagen uppleva servicen och bemötandet som riktigt bra, men det kräver också delaktighet i processen.

Sedan flera år arbetar Varbergs kommun strategiskt för att förbättra företagsklimatet. Tillgänglighet, god service, effektivitet och kommunikation i kontakten med kommunen har visat sig vara viktiga faktorer.

Dialog bygger förståelse

Dialogen med näringslivet är den viktigaste insatsen i förbättringsarbetet. Utan att veta vilka förväntningar företagen har och möta dessa, blir det svårt att lyckas.

Våra återkommande besöksveckor är ett av flera initiativ för att förbättra kontakten. Under en vårvecka och en höstvecka besöker politiker från kommunledningen, tillsammans med tjänstepersoner från näringslivs- och destinationskontoret, ett tjugotal företag av olika storlek och med varierad verksamhet. Syftet är att ha en kontinuerlig och öppen dialog med företagarna om deras utmaningar, planer och visioner. Att detta sker på företagens hemmaplan ger ökad inblick och förståelse.

Arbete på flera fronter

Andra satsningar är det digitala projektet Företagssupport. Projektet är en inspirationsutbildning för alla kommunanställda som har kontakt med företag i sitt dagliga arbete. Syftet är att förbättra kvalitén och effektivisera ärendehanteringen för alla parter.

Ännu en satsning är forumet Upphandlingsdialog. Här möts tjänstepersoner från upphandlingsenheten, kommunala beställare av varor och tjänster samt leverantörer från näringslivet. Tillsammans jobbar de igenom kommande behov och lotsar respondenter genom de steg och digitala system som ingår i kommunens upphandlingsprocess.

Satsningar har gett resultat

Enkäten Löpande Insikt som genomförs av SKR, mäter hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning. Undersökningen utgår från verkliga ärenden och granskar bland annat kommunens bemötande, tillgänglighet och kompetens. Varbergs kommun har sedan 2017 förbättrat sitt resultat varje år och för andra året i rad är Varberg bäst i Halland.

Varbers kommun har dessutom de senaste fem åren klättrat stadigt på Svenskt Näringslivs rankinglista, som är en attitydundersökning bland medlemsföretagen. Rankingen visar hur medlemmarna upplever företagsklimatet i sin kommun, genom en summering av betyg från enkätfrågor, sammanfattande omdöme och statistikunderlag.

Populära mötesplatser

Vi är övertygade om att våra uppskattade mötesplatser också är en starkt bidragande orsak till att företagsklimatet i Varberg ständigt förbättras. Läs mer om hur vi möter näringslivet och hur företagen nätverkar med varandra under fliken Mötesplatser.

Vi lyfter gärna varbergsföretagens verksamheter, utmaningar och framgångar i våra kanaler! Möt dem i företagsreportage och intervjuer via vårt nyhetsbrev. Du kan också bekanta dig med några av företagen genom att läsa Varbergs näringslivsnyheter.


Senast ändrad: 2023-02-24