07 juni 2023
Prospera Factsheet

Utveckling av planeringsprocessen

Ett av de goda exemplen som Varberg delat har varit arbetet med utveckling av planeringsprocessen för att skapa "gröna axlar" genom staden.

I Prospera-projektet har deltagande partners utbytt goda exempel för att lära av varandra och därmed bidra till en positiv utveckling i den egna kommunen.

Varberg bidrog bland annat med erfarenheterna från inkluderande planeringsprocesser. Framtida stakeholders har fått möjlighet att genom deltagande i planeringsprocssen för stadens gröna axlar vara med och påverka utforming och framtagande av de gröna stråken. Syftet har varit att i större utsträckning inkludera framtida anändare i planeringsprocesserna för att få till bättre underlag och därmed bättre åtgärder.

 

Final event Varberg
Senast ändrad: 2023-06-07