07 juni 2023
Varberg växer

Varberg växer

Varberg har haft över 60 år av kontinuerlig befolkningstillväxt. En tillväxt som ställer krav hållbar utveckling av kommen.

Varbergs höga befolkningstillväxt kräver en väl genomtänkt utveckling för att skapa en hållbar tillväxt. Genom att utveckla de större orterna i kommunen kan vi ta tillvara redan utbyggd infrastruktur och kommunal service. Dessa större orter runt om i kommunen skapar också närhet till service för de som bor på den omgivande landsbygden. På landsbydgen gör vi satsningar i de mindre samhällena så att även landsbygden utvecklas när Varberg växer.

Utmaningar kopplade till utveckling och tillväxt handlar bland annat om att kartlägga markanvändning för att kunna skydda värdefull jordbruksmark. Jordbruksmarken är viktig i arbetet med att främja en hållbar livsmedelsproduktion.

När staden och dess orter växer är det viktigt att skapa gröna korridorer som binder ihop tätorterna med viktiga målpunkter på landsbygden. Det är också viktigt att processerna skapar utrymme för intressenter och privata aktörer att kunna involvera sig och tillsammans hitta hållbara lösningar.

Genom Prospera-projektet har det varit möjligt att få ta del av erfarenheter från hur andra länder arbetar med dessa utmaningar.

Utvecklingen av Varbergs serviceorter går att läsa mer om här:

Kommunen växer Länk till annan webbplats.

 

Eu flagga
Senast ändrad: 2023-06-07